Sykehusene har valgt leverandør av milliardkontrakt

Sykehuspartner har valgt å inngå samarbeid med HPE.
Sykehuspartner har valgt å inngå samarbeid med HPE. (Bilde: Scanpix)

Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise (HPE) som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur, opplyser Sykehuspartner i en pressemelding.

Helseforetaket mener ​en modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til pasientbehandling.​

LES OGSÅ: Ansatte sier opp i protest etter beslutning om outsourcing for milliardbeløp

Har erfaring og kompetanse

– Et partnerskap er et riktig grep for at vi skal møte sykehusenes behov innen IKT-området, og bli et ledende kompetansemiljø på pasientnære IKT-løsninger, sier administrerende direktør, Mariann Hornnes, i Sykehuspartner.

Avtalen med HPE gir sykehusene og Sykehuspartner tilgang til erfaring og kompetanse fra gjennomføring av tilsvarende moderniseringsprosjekter.

digi.no har vært i kontakt med HPE og deres administrerende direktør, Hans-Henrik Merckoll, men han ønsker ikke uttale seg før kontrakter er signert.

Sykehuspartner skal fortsatt være ansvarlig for regionens IKT-tjenester og HPE vil være en underleverandør.

Mer effektiv ressursbruk

Ifølge helseforetaket vil et samarbeid med HPE legge til rette for at Sykehuspartner kan bruke sine ressurser mer målrettet på IKT-løsninger.

Administrerende direktør, Mariann Hornnes, i Sykehuspartner mener at partnerskap med HPE er en god løsning.
Administrerende direktør, Mariann Hornnes, i Sykehuspartner mener at partnerskap med HPE er en god løsning. Foto: Sykehuspartner

Helse Sør-Øst mener at valget av leverandør vil bety at moderniseringen kan gjennomføres med samme kvalitet, men raskere og med lavere risiko enn om Sykehuspartner skulle gjort det selv.

– Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå avtale med en ekstern partner. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, for eksempel fornyelse av gammelt medisinskteknisk utstyr, sier administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus, i Helse Sør-Øst.

Ingen lagring ute av Norge

Med IKT-infrastruktur menes områder som PC-er, telefoni, nettverk og datasentre. Avtalen vil ikke omfatte sykehusnære løsninger som pasientjournal- og radiologisystemer.

Det er en absolutt forutsetning i avtalen at alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift er ivaretatt.

LES OGSÅ: Helsetopp anbefaler å outsource for milliardbeløp

Alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata.

– Det er et omfattende arbeid som har vært utført av ansatte i Sykehuspartner over lang tid for å være forberedt på å inngå en avtale. Involvering har vært særs viktig for å sikre forankring av denne avtalen og mulighetene den vil gi. Vi ser frem til å innlede et samarbeid med HPE og å arbeide tettere med sykehusene i tiden fremover. Vi opplever et sterkt engasjement i foretaksgruppen for å komme i gang, avslutter Hornnes. 

 

Kommentarer (12)

Kommentarer (12)
Til toppen