Sjefer for informasjonssikkerhet har høyt stressnivå og holder bare ut 26 måneder

IKT-Norge er ikke overrasket over funnene i ny undersøkelse.

Sjefer for informasjonssikkerhet har høyt stressnivå og holder bare ut 26 måneder
Nesten 9 av 10 sjefer for informasjonssikkerhet (CISO) oppgir i en fersk undersøkelse at jobben er «moderat eller enormt stressende». Illustrasjonsfoto: Colourbox

Stadig flere selskaper ansetter egne sikkerhetsansvarlige, på grunn av konstant risiko for hacking og dataangrep.