Skal bygge broer med mobiltelefon

3D-visualisering, live video og annen multimedia skal hjelpe vei-ingeniører og arkitekter å bygge. MPEG-4 på mobiltelefonen skal bygge ny bro på Svinesund.

Den neste broen over Iddefjorden, ved det brennevins- og fleskeimport-knutepunktet som kalles Svinesund, skal bygges ved hjelp av mobiltelefoner. Det kan man iallefall si om man ønsker å tabloid-spisse en fersk pressemelding fra det Telenor FOU-fødte selskapet Octaga.

De utvikler MPEG4-teknologi, og har planer om å bruke den til helt andre ting enn underholdning og lek.

- Den teknologiske utviklingen innen multimedia har vært drevet av aktører som tar for lite hensyn til individuelle krav fra profesjonelle brukere. Nå kommer de nye formatene, og Octaga skal gjøre multimediateknologi mer anvendelig for profesjonelle brukere, sier administrerende direktør Ola Ødegård.

Octaga har inngått en omfattende 5-årig avtale med ViaNova IT AS og ViaSys Oy om levering og utvikling av teknologiprodukter for 3D, VR og samarbeid. ViaNova og ViaSys utvikler og selger produktet NovaPOINT overfor vegmyndigheter og ingeniørselskap med utstrakt virksomhet i Norden, EU, Russland og Sørøst-Asia. De skal for eksempel utføre sanntidsdesign og modellering på den kommende Svinesund-broen, ved å plassere den i forskjellige posisjoner over Iddefjorden, og studere fortløpende og visuelt hvordan tilførselsveier og andre forhold endres for hver plassering, som de skriver i pressemeldingen.

Octaga utvikler det de hevder er den første komplette medieserver/player teknologi for MPEG-4, eller såkalt "rike medier". MPEG-4 teknologien åpner for nye tjenester som ikke bare spiller av og strømmer video, lyd, men også alle andre multimedia formater som 2D/3D-modeller, kartdata, tekst eller animasjoner. Brukerne tilbys nye interaksjonsmuligheter og flerbrukerfunksjonalitet. Den økte bruken av MPEG-4 kommer til å åpne for nye tjenester på tvers av plattformer, for eksempel digital-TV, PC og mobiltelefoner for multimedia. Octagas produktutvikling er basert på flere års forskningsinnsats fra Telenor FoU, som de fortsatt samarbeider med, og aktiv deltakelse i ISO-organet for multimedia.

De første produktene fra Octaga retter seg mot design, visualisering og samarbeid innen transport og samferdselssektoren, så som vegingeniører og arkitekter, en type produkter Octaga vil tilby også for mobile enheter. Dette lar seg gjøre ved utnyttelse av MPEG-4 formatet.

Planleggere og ingeniører innen transport og samferdsel som hittil stort sett har jobbet med todimensjonale CAD-verktøy, skal få anledning til å gjennomføre tredimensjonale designstudier og simuleringer i sanntid. De skal også kunne samarbeide med andre yrkesgrupper over nett hvor de i felleskap går gjennom de tredimensjonale visualiseringene. Dette vil medføre raskere og bedre planlegging og dermed mindre fare for kostnadsoverskridelser. Det vil også spare liv ved at simuleringer utføres på kritiske trafikkpunkt.

- I fremtiden vil bedriftenes IT-verktøy i stor grad ha multimedia-grensesnitt. Brukerne ønsker å bruke multimedia i kommunikasjon og samarbeid på en annen måte enn i dag. De ønsker også å kunne strømme store mengder data og ta tjenesten med seg overalt. Vårt produkt Octagon er den først komplette MPEG-4 server/player teknologi gjøre det mulig å levere de samme tjenestene til flere ulike terminaler, fra mobiltelefon og PDA til desktop-PC og digital-TV, forteller Ødegård.

Selskapet hevder å ha avtaler som sikrer inntekter i flere år fremover, men bedriften planlegger en emisjon mot norske og internasjonale ventureselskaper for å finansiere en raskere utvikling av teknologien.selv om de, ifølge Ødegård, har fått verdifull hjelp av Telenor Inkubator, Campus Kjeller og FORNY-programmet i hele kommersialiseringsfasen.

Til toppen