Skal dele ut milliardkontrakter

Posten kutter dramatisk i antall IT-leverandører.

Skal dele ut milliardkontrakter
Sven Langerak leder Postens omfattende prosjekt OneIT 2014, som skal få antall IT-leverandører fra 150 til noen få. Bilde: Thor S. Kristiansen/Posten

Posten Norge og Bring vil gå fra 150 IT-leverandører til en håndfull når de innen første kvartal neste år vil dele ut store IT-kontrakter. I april gikk fristen for å delta i konkurransen om kontraktene ut, og tilbudene fra de store norske, nordiske og internasjonale aktørene strømmet inn.

Prekvalifiserer

Siden slutten av september har Posten evaluert alle tilbudene og de skal jobbe med å pre-kvalifisere inntil seks leverandører til drift og åtte leverandører innen forvaltning og videreutvikling av konsernets IT-systemer.

Det er enda ikke kjent hvem som har gått videre og blitt pre-kvalifisert, men det er på det rene at de som vil ende opp med kontrakten kan fylle opp ordreboken med milliarder. Kontraktene som Posten vil dele ut er gigantiske og det snakkes om rammer på opp mot fire milliarder kroner i kontraktsverdi. Det skal dreie seg om den største IT-kontrakten i

Norden i 2012.

Dramatiske leverandør-kutt

Internt i Posten har prosjektet fått kodenavnet OneIT 2014. Dette henspeiler på strategien om å forenkle betydelig i leverandør-rekken. I dag har Posten 150 ulike IT-leverandører som til sammen har over 200 ulike kontrakter. Strategien OneIT 2014 skal redusere dette til «noen få» innen 2014. Nye kontrakter vil bli inngått innen første kvartal 2013 og implementeringen starter så umiddelbart.

Fra 2015 skal sourcing-modellen gi vesentlig mindre kostnader sammenlignet med 2011, får digi.no vite fra internt hold i Posten. Presseavdelingen i Posten vil imidlertid ikke kommentere noe rundt den omfattende IT-jobben som nå er underveis.

Hoffleverandør Evry

Det er Evry som er hoffleverandør til Posten i dag. Evry er som kjent det nye navnet på EDB Ergogroup, som slo seg sammen i 2010. Posten er største aksjonær i selskapet, med 40 prosent av aksjene. Dette har imidlertid ikke skremt andre aktører fra å bruke ressurser på å få en bit av Posten-kaken.

I årsrapporten til Evry for 2011 fremkommer det at Posten sto for 840 millioner kroner av selskapets inntekter for 2011. Posten er dermed Evrys klart største enkeltkunde. Desember 2011 forlenget Evry en av sine kontrakter med Posten til 2014. Denne leveransen hadde en verdi på 100 millioner kroner årlig.

Store kontrakter

Forrige uke skrev digi.no om DNB som er ute i markedet med en omfattende IT-innkjøpsrunde. Her har Evry i dag en betydelig virksomhet, som blir utfordret av blant annet indiske aktører som Tata og HCL.

Men Evry må også slåss for å beholde Posten. Få digi.no har snakket med tror Evry vil bli kastet ut som leverandør av Posten, men det er ingen automatikk i at selskapet vil beholde like store avtaler som de har hatt tidligere. Evry har ikke ønsket å kommentere kontrakts-prosessene med hverken DNB eller Posten.

    Les også: