Satellite for 5G

Skal demonstrere at 5G også kan tilbys fra satellitter

Europeiske romfartsvirksomheter mener at satellitter godt kan brukes til å tilby 5G. Bildet er hentet fra et separat program for kommunikasjonssatellitter, Neosat.
Europeiske romfartsvirksomheter mener at satellitter godt kan brukes til å tilby 5G. Bildet er hentet fra et separat program for kommunikasjonssatellitter, Neosat. (Bilde: ESA)

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA kunngjorde i går et samarbeid med 16 aktører i satellittkommunikasjonsbransjen om å utvikle og demonstrere hvilken verdi satellitter kan bringe til neste generasjons mobilteknologi, 5G. 

Bortsett fra GPS, er det svært sjelden at dagens mobile enheter kommuniserer med satellitter. Men ESA og samarbeidspartnerne mener at satellitter i mange tilfeller kan være et kostnadseffektivt supplement til bakkebaserte mobilmaster.

Les også: 5G forandrer alt

Supplement

Magali Vaissiere, ESA-direktør for telekommunikasjon og integrerte bruksområder nevner ett mulig bruksområde. Det er å kunne tilby 5G-dekning på steder hvor det vil være for dyrt å bygge ut bakkebaserte nettverk, for eksempel på relativt isolerte øyer og fjell, men også for kommunikasjon med fly eller droner i stor høyde, samt skip.

– 5G tilbyr en stor mulighet for romindustrien vår, og for at verdensrommet og satellitter skal bli integrerte deler av de framtidige generasjonene med kommunikasjonsnettverk og -tjenester, sier Vaissiere i en pressemelding.

Tanken er at valget av kommunikasjonsteknologi skal være transparent for brukerne og basert på posisjonen til brukerenheten, tjenestetypen og kostnadseffektiviteten, slik at 5G tilbys som en hybrid kommunikasjonsmiks.

Komplett 5G-dekning kan være avgjørende for blant annet selvkjørende biler. Derfor er transportbransjen blant de sektorene som ESA og partnerne ønsker å samarbeide med i forbindelse med utprøvingen at satellittbasert 5G. Andre sektorer er media, underholdning og allmennsikkerhet.

Som en del av det nye «Satellite for 5G»-initiativet vil ESA og den europeiske romindustrien de neste par årene jobber med blant annet utvikling av bruksområder, standardisering, ressursstyring og demonstrasjon av interoperabilitet. 

Les også: Lover gigabit/s-fart selv på øde steder

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)
Til toppen