Skal gi prioritering i mobilnettet

Det skal kartlegges hvem som skal få førsteprioritet i mobilnettet ved krisesituasjoner.

Myndighetene frykter at mobilnettet kan bli overbelastet dersom Norge blir rammet av naturkatastrofer, epidemier, terroraksjoner, større ulykker og kriser.

For å unngå dette skal det innføres en prioriteringsteknologi i mobilnettet. Planen er at det skal ligge klart et forslag i løpet av mars.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har fått oppdraget med å kartlegge personer som skal få «VIP»-behandling i telesystemet, skriver Aftenposten.

DSB vil vurdere nøkkelpersoner som jobber i sentrale stillinger innen vann- og kraftforsyning, telesektoren, logistikk og helsetjenesten i kommunene og beredskapspersonell i det offentlige.

Når det oppstår kapasitetsproblemer vil en vanlig samtale bli koblet ned til fordel for en prioritert bruker. En sentral oversikt i mobilnettet forteller hvilke brukere som skal ha fortrinnsrett.

Men dette vil ikke berøre vanlige folk som ringer de tresifrede nødnumrene. Post- og teletilsynet forsikrer at de ikke vil koble ut denne kategorien.

Til toppen