Skattedirektoratet hever storavtale med WM-data

Skattedirektoratet hever WM-data-kontrakten om et nytt innkrevingssystem. WM-data setter av 340 millioner kroner i forventet tap.

I forbindelse med kunngjøringen av sitt siste kvartalsregnskap, forteller WM-data AB at det er blitt enig med det norske Skattedirektoratet om å heve kontrakten om utviklingen av et webbasert saksbehandlings- og innkrevingssystem, kjent som SOFIE Basis.

Det har lenge vært kjent at utviklingen haltet. I fjor høst ble det kjent at WM-data hadde satt av 60 millioner kroner for å absorbere en forventet smell.

Les også

Når tallene for hele 2002 legges fram - 487 millioner (hele tiden norske) kroner i omsetning og 18 millioner kroner i driftsresultat før avsetninger - er det klart at smellet blir langt verre.

Ytterligere over 280 millioner kroner er satt av til å dekke omkostningene med det mislykkede prosjektet. Til sammen er 348 millioner kroner å regne som tapt. Beløpet svarer til resultateffekten av at avtalen heves i sin helhet, med påfølgende maksimal kontraktsmessig erstatning.

Skattedirektoratet og WM-data innleder nå en prosess for å avklare det fremtidige samarbeidet. Administrerende direktør Tor Malmo sier man har "en god dialog om reorganisering av prosjektet, inklusive hvordan WM-data skal benyttes videre".

Prosjektet kjøres videre inntil denne prosessen er klar, heter det. Det skal være vilje hos begge parter til å fullføre det sterkt forsinkede prosjektet som nå skal reorganiseres fullstendig.

For hele WM-data-konsernet var omsetningen 7,1 milliarder svenske kroner, med 960 millioner svenske kroner som resultat etter finansposter.

Til toppen