Skepsis mot Netscapes gruppevare

En undersøkelse som skal offentliggjøres senere denne måneden, viser at IT-ansvarlige i USAs største firmaer er skeptiske til Netscapes gruppevare, skriver Information Week.

Undersøkelsen er sammenfattet i en 151 siders rapport kalt Netscape '98: A Critical Evaluation. Den viser at Netscapes gruppevare ennå ikke er klar til å utfordre Lotus, Microsoft og Novell i store miljøer.

Undersøkelsen tar for seg selskaper som har satset på tjener-programvare i Netscape SuiteSpot 3.0-serie. Produktene for web-publisering, meldinger, gruppesamarbeid og elektronisk handel anerkjennes som sterke i funksjonalitet, pris, ytelse og eierkostnader. Men i markedsandel ligger meldings- og samarbeidsproduktene etter ledende Lotus, Microsoft og Novell.

Et flertall av selskapene sa at selv om de brukte Netscape-tjenere, ville de ikke gi avkall på allerede installert gruppevare og meldingsformidling, som oftest Lotus Notes.

Annen kritikk av SuiteSpot gikk ut på problemer med å integrere og implementere det store antall tjenere, særlig Directory, Catalog og Calendar. Netscapes service og support var også et sårt punkt.

Information Week skriver at Netscape-talsmenn innrømmer at selskapet har problemer med sine meldingsbaserte produkter. Samtidig peker de på at Netscape ikke hadde store kunder overhodet for et år siden, og at mange forståsegpåere hevdet de aldri ville få det.

Rapporten konkluderer med at Netscape antakelig vil greie å overkomme mange av sine feil og mangler, og at selskapet vil kunne framstå med en langt sterkere utfordring til sine eldre etablerte konkurrenter i løpet av annet halvår 1998.

Rapporten koster 695 dollar og kan bestilles fra nettstedet til Rapport Communication.

Til toppen