Skepsis til Bondevik

Finansmarkedene viser ingen optimisme før statsbudsjettet legges frem mandag. Norske kroner går på billigsalg samtidig som lange statspapirer kryper stadig høyere i pris. De tyngste IT-aksjene klarte seg likevel greit i et fortsatt fallende marked.

Det er fremdeles høyrisiko-aksjer som Opticom og ContextVision som faller mest. De siste dagen har vi også sett et fortsatt fall i programvaresektoren etter at disse aksjene har ligget tilnærmet flatt en tid.

En aksje som helt klart trakk ned IT-indeksen fredag - uten å dukke opp på taperlisten - var ARK ASA. Aksjen er fremdeles ikke spesielt likvid, og sannsynligheten for at Getronics selger seg videre ned ble ikke større etter "dagens" fall på 20 prosent fra 100 til 80 kroner. Aksjen er som tidligere poengtert, meget oljesensitiv grunnet Skriverviks eksponering i denne sektoren. Når markedet generelt reduserer tidsperspektivet blir dette viktigere enn antakelsen om fremtidig vekst på andre områder.

NetCom tok seg noe opp fredag, muligens drevet av positive nyheter om talle for tredje kvartal som er sluppet de siste dagene. Det bemerkes at omsetningen var lav, selv til NetCom å være.

Samtidig blir det stadig klarere hvor stor risikoen er for en tredje aktør på mobilsiden.

Et case som ikke har fått særlig oppmerksomhet er at myndighetene ved sin foreløpige beslutning om å gi Sense Communications tilgang til Telenor Mobils nett har sikret seg at vi kan få tre mobil-aktører i løpet av få måneder. Man kan for eksempel tenke seg at dersom Telia og Telenor skulle slå seg sammen - noe det går stadig sterkere rykter om - så er konkurransen i markedet sikret ved Senses tilstedeværelse.

Uansett Telia- og Telenor-beslutninger har det ikke de siste dagene blitt mindre sannsynlig at Samferdselsdepartementet stiller seg bak Post- og teletilsynets beslutning. Dersom det stemmer at departementet overlater til Konkurransetilsynet å gjøre den faglige vurderingen av vedtaket, er trolig løpet kjørt.

Samtidig nærmer man seg en beslutning knyttet til Sense i Sverige. Her har kilder hos Sense indikert at de tror utviklingen går i riktig retning for dem.

På toppen av dette går det hardnakkede rykter om at Orange Plc. er på vei inn i Sense, noe som vil gi selskapet meget stor industriell og finansiell styrke.

IT-aksjene under ett har falt med 5,4 prosent den siste uken.

Til toppen