Skepsis til LLUB i Telenor

I Telenor råder det stor skepsis til ordningen med local loop unbundling (LLUB), som gir telekonkurrentene direkte tilgang til Telenors rå kobber. Hovedargumentet er at en slik løsning ikke gir incentiver til å modernisere telenettet.

Visekonsernsjef i Telenor, Ole Petter Håkonsen, fortalte under en åpen høring torsdag at Telenor ikke synes LLUB i seg selv er det beste alternativet for å gi konkurrentene en mulighet for å komme nærmere kunden. Høringen ble arrangert av Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet som i disse dager legges ned i en stortingsmelding som skal omfatte regulatoriske forhold i telemarkedet, som blant annet LLUB og USO-fond.

Haakonsen fortalte på høringen at LLUB vil fjerne selskapets incentiver til å bygge ut ny og å bytte ut gammel infrastruktur. Selskapet har som mål å investere milliardbeløp i aksessnettet de neste årene blant annet med tanke på den raske veksten datatrafikk har hatt de siste årene.

De nye teleoperatørene ser LLUB som et viktig moment som må være plass for at telekonkurransen skal kalles for reell, noe blant annet Tele 2s Morten Neeb, poengterte, ved at selskapet ikke kan gi full service til sine kunder så lenge selskapet ikke har direkte aksess.

Stortingsmeldingen kommer Stortingsrepresentantene i hende i begynnelsen av desember og skal da presentere flere alternativer til hvordan dette området skal reguleres.

Allerede nå er det imidlertid tre alternativer som er klarere enn andre;

1) Local loop unbundling (LLUB).

2) Alternativ infrastruktur, som for eksempel Janco Multicom eller elverkenes nett, samt mobilnettene og annen radioaksess.

3) Videreføring av dagens tjenester fra Telenor, som inkluderer fast operatørvalg (fra 1. juni 1999), prefiks og annen nettilknytning.

4) Strukturert LLUB, der Telenor gir operatørene tilgang til aksessnettet, men kan regulere hvem som får tilgangen og til hva kobbertrådene skal brukes til, enten det er tale eller datatrafikk.

Til toppen