Skitt og kanel i IT

Onsdagens taper- og vinnerlister fra Oslo Børs gir en god illustrasjon på IT-investorenes sortering av skitt og kanel.

Økt spenning i den persiske gulf etter at FNs våpeneksperter trakk seg ut, har gitt en psykologidrevet prisoppgang på råolje. Samtidig viser Norges Banks inflasjonsrapport for fjerde kvartal at sentralbanken venter at kronekursen vil vende tilbake til sitt "utgangsleie" i løpet av 1999, og banken nedjusterer sitt inflasjonsanslag for 1999 og 2000.

Disse to faktorene trakk opp børsen onsdag og enkelte IT-aksjer fikk en solid korreksjon tilbake etter de siste dagenes kursfall.

Det ser ut til at markedet - i hvert fall umiddelbart - la mindre vekt på sentralbankens uttalelser om forventet vekst i norsk økonomi de nærmeste årene og på sentralbankens alternative case, som kanskje er vel så interessante.

Dermed var det åpnet for en solid oppgang i de mer solide aksjene som ASK, Tandberg og Merkantildata. Disse steg med henholdsvis 7,9 og 9 og 12,7 prosent onsdag, noe som ikke skal være overraskende om man legger til grunn at de siste dagers kursfall først og fremst ser ut til å skyldes en oljedominert og lite likvid børs.

Dagens store kurstapere ble Norman Data, Iterated og Provida.

Førstnevnte måtte bite i gresset onsdag og fortelle markedet om betydelige tapsavsetninger, nedskriving av goodwill og dårlige resultater i fjerde kvartal. At Norman har betydelige utfordringer foran seg er ikke noen overraskelse og ble sist poengtert i en uttalelse fra Gartner Group til digi.no i forrige uke. At problemene er såpass akutte er derimot en nyhet som sendte den illikvide aksjen ned med hele 30 prosent.

Iterated falt med 16,7 prosent onsdag og nådde en ny bunn på 2,50 kroner. Det ser ut som om kursfallet skyldes at en aktør ville ut av aksjen, og uten særlig kjøpsinteresse ble kursfallet betydelig.

Provida på sin side ble i dag saksøkt av Bankenes Betalingssentral, noe som vel viser at det er mer enn ett råttent eple i den kurven. Kursen falt 13,5 prosent og er nå tilbake på bunn-noteringen fra sist fredag.

digi.no antydet i gårsdagens børskommentar at det er mer enn lavere økonomisk vekst neste år som kan redusere veksten for IT-selskapene som opererer i Norge. En ringerunde til noen av de største IT-brukerene i Norge bekrefter en hypotese vi tidligere har luftet; at de største aktørene setter på bremsen på IT-investeringene når de er ferdig med år 2000-oppryddingen.

De store børsnoterte aktørene ARK og Merkantildata forteller at de kjenner til problemstillingen, men mener at økte IT-investeringer knyttet til årtusenskiftet (og innføringen av euroen) hos små og mellomstore bedrifter vil mer enn oppveie lavere investeringer fra de største aktørene.

Onsdagens hyggeligste nyhet lakk ut fra ElTele Østfold i løpet av ettermiddagen og omhandler NetCom.

De to selskapene har inngått en strategisk samarbeidsavtale som innebærer at ElTele Østfold skal selge NetCom-tjenester i bedriftsmarkedet og NetCom får tilgang til transportnettet og aksessnettet til ElTele Østfold.

Det mest interessante med avtalen er at den kan utvides til flere ElTele-selskap. Et meget interessant ElTele-selskap er ElTele Øst, hvor France Telecom er en stor eier. France Telecom inngår i Global One sammen med Deutsche Telecom og amerikanske Sprint.

Informasjondirektør Per Bjørkum i NetCom sier til digi.no at etter det han kjenner til har ikke ElTele Øst sine relasjoner med France Telecom vært diskutert i forbindelese med avtelen med ElTele Østfold.

Det er likevel trolig ikke til å unngå at aksjemarkedet vil sette ElTele-avtalen i sammenheng med Global Ones satsing i Norge, i hvert fall dersom avtalen blir utvidet til å gjelde flere ElTele-selskap. Da er det åpnet for spekulasjoner rundt NetComs relasjoner til en av de store internasjonale aktørene som ønsker fotfeste i Norge.

I den sammenhengen er det interessant at ElTele tidligere har antydet at de kunne tenke seg å bygge eget mobil-nett i de fire største byene, dersom myndighetene åpnet for det.

En annen hyggelig nyhet som ikke hadde positiv kurseffekt onsdag er at Per Boasson omsider har solgt seg såpass ned i PC-Systemer at selskapet nå skjærer klar av delingsmodellen.

PC-Systemer falt 3,8 prosent tilbake på lav omsetning onsdag.

Til toppen