Skjebnen til KommIT er utsatt

KS-sjefen fikk for lite tid - og for lite folk.

Skjebnen til KommIT er utsatt
Administrerende direktør Lasse Hansen i KS ble sittende med mye av ansvaret alene for IT-utviklingen i kommunene og fylkeskommunene og syntes tiden ble for knapp til å forberede en grundig sak for hovedstyret. Bilde: Scanpix

Det er ennå uvisst hvordan kommunene skal samle seg om å løse IT-utfordringene i årene som kommer.

Denne uken skulle hovedstyret i kommunesektorens organisasjon KS behandle spørsmålet om hvordan et nytt KommIT skal organiseres, men saken er utsatt til høsten.

En av årsakene er at digitaliseringssjefen har sluttet, og KS-sjefen våger ikke haste gjennom en behandling før sommeren.

I tillegg sluttet KommIT-sjefen underveis: Går til Evry

Eksperiment

KommIT er et eksperiment for å samle kommunenes IT-satsing. Det skal gjøre dem sterkere overfor leverandører, gjøre det enklere å samles om standarder og KommIT er tenkt som et felles talerør mot Staten.

Etter etableringen i 2012, var planen å vurdere hvor god idé dette egentlig var etter tre år.

Underveis kom det frem at KommIT som et ganske selvstendig program har kommet på kollisjonskurs med eieren KS.

– Flere påpeker at rollene mellom KS og KommIT er både uklare og problematiske. Hvis KS ikke oppfattes å snakke med én stemme, vil det på sikt være et betydelig omdømmeproblem, het det i saksfremstillingen til KS Hovedstyre i desember i fjor, basert på Rambøll-rapporten.

Les mer fra oppstarten: Kommunene tar it-kontroll

Sentrale grep

I mai var en annen konsulentrapport klar, og der var det en ganske klar beskjed om at det gjenstår mye jobb før kommunene er samlet i ett IT-rike.

KommIT-programmet har fått på plass en del konkrete ting, som digitale fellesløsninger, arkitektur og spesifikasjoner. Mest profilert er kansklje Svar UT.

Men behovet for samordning og sentrale grep synes å være stort, ifølge rapporten "Framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren".

Les mer: Vil gi SvarUT til alle

Må være sterk

De eksterne ekspertene ble bedt om å anbefale løsninger, og de mener at det trengs en sentral aktør med riktig kompetanse, legitimitet og kapasitet til samle kommunene i de sentrale IT-spørsmålene.

Spesielt overfor staten. Her må "nye KommIT" ha skikkelig regi på samarbeidet med sentrale myndigheter.

Anbefalingen fra ekspertene går ut på at nye prosjekter, videreutvikling av fellesløsninger og statlige initiativ må ses i sammenheng.

– Arbeidet foreslås organisert som eget område i KS - og som får rollen som samarbeidspartner og premissleverandør overfor staten, som pådriver og samordner overfor kommuner og fylkeskommuner, og som premissleverandør for leverandørmarkedet, heter det.

Les også: Nå lover han fart på digitaliseringen

Måtte bremse

Nå var planen at hovedstyret skulle få saken på bordet før sommeren, men nå er den forsinket på grunn av en intern personalkabal i KS-ledelsen.

KommIT-sjef Kjersti Kierulf er kjent som en jobb-shopper og hoppet av til Evry for et halvt år siden.

I tillegg søkte områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering, Trude Andresen rådmannsjobb og har hatt sin siste arbeidsdag i KS.

Dermed sitter KS-direktør Lasse Hansen nærmest alene med oppfølgingsansvaret. Og da følte han det var nødvendig å bremse.

Les også:  Nye IT-ideer til IT-ministeren

Kort tid

– Nå som Trude ble borte, blir det mer ansvar på meg for å følge opp saken. Da ble det for kort tid til å vurdere materialet og snakke med de impliserte. Derfor har jeg redegjort for hovedstyret at vi trenger mer tid, sier Hansen til digi.no.

– Vi fikk rapporten i mai. Da er det ikke mange dagene å involvere relevante medarbeidere medlemsrepresentanter og diskutere mulige alternative løsninger som grunnlag for en sak til hovedstyret, sier KS-direktøren.

Hvilke konsekvenser får denne utsettelsen?

– Forsinkelsen vil ikke få noen konsekvenser slik opplegget nå er. Det er jo i realiteten kun en sommer i mellom, svarer Lasse Hansen.

Så du denne? Tieto sluker Software Innovation