Skolenettet åpnes i dag

Pressemelding: I dag åpnes Skolenettet, et nasjonalt nettsted for grunnskoler og videregående skoler.

Pressemelding: I dag åpnes Skolenettet, et nasjonalt nettsted for grunnskoler og videregående skoler.

Skolenettet, et nasjonalt nettsted for skoleverket

Nasjonalt læremiddelsenter har, i henhold til Plan for IT i utdanningen 1996 - 99 og Årsplan for IT 1996, fått i oppdrag fra KUF å lage en nasjonal møteplass for grunnskolen og den videregående skole. Vi er derfor i gang med å lage en omfattende Internett-tjeneste, som vil henvende seg til lærere, elever , foreldre og annet personell med tilknytning til skolens virksomhet. Nettstedets navn er Skolenettet.


I hovedsak vil Skolenettet bestå av tilrettelagt stoff i forhold til fag, informasjon og dokumentasjon med relevans til skoleverket, samt metodiske opplegg og informasjon av veiledende karakter. I tillegg vil Skolenettet inneholde «rom» som henvender seg spesielt til elever og foreldre. Vi kommer også til å iverksette en rekke diskusjonsgrupper i Skolenettet. Nettstedet lanseres i 15. oktober.

Skolenettet er inndelt i en rekke hovedseksjoner: Lær IT, oppslagstavla, dialogen, læreplaner, fagene, biblioteket, spes.ped, eleven, foreldre og globusen. Hovedseksjonene har igjen underseksjoner hvor Skolenettet i samarbeid med ulike instanser skal levere et bredt tilbud til skoleverket. Eksempler er undervisningsressurser til fag som fysikk, matematikk og økonomi- og informasjonsbehandling, samt søkbare læreplaner. Foreldre vil finne relevant informasjon levert av Foreldreutvalget for grunnskolen. Elevene vil finne opplysninger om rettigheter og elevrådsarbeid, levert i samarbeid med elevorganisasjonene. Skolens ansatte vil finne utdanningsnytt fra nasjonalt plan og de vil finne metodiske veiledninger til fag og tema.

Dette er et lite knippe av tilbud Skolenettet kan tilby. Skolenettet er et langsiktig prosjekt og det er derfor viktig å se at det til enhver tid vil utvikle seg, både i bredde og i mengde.

Til toppen