Skuffet NRK må stramme inn

Regjeringen foreslår en økning på kun 60 kroner på kringkastingslisensen i 2002. Det er 75 kroner mindre enn NRK ba om. Det gir NRK et skudd for baugen i forhold til sportsrettigheter og digitalisering.

- Jeg er skuffet, sier programdirektør Hans Tore Bjerkaas i en umiddelbar kommentar til digi.no etter at statsbudsjettet for 2002 ble lagt fram av Stoltenberg-regjeringen klokken 10:00 i dag.

Regjeringen la fram et forlag om å øke lisensen fra 1.715 kroner i 2001 til 1.775 kroner neste år. Det vil være en økning på 60 kroner eller 3,5 prosent. NRK ba før sommeren Kulturdepartementet om en økning på 135 kroner, til 1.850 kroner, blant annet for å dekke økte utgifter i forbindelse med digitalisering og dobbeldistribusjon av analoge og digitale signaler..

- Den foreslåtte avgiften synes ikke å dekke en gang økte kostnader som moms på tjenester, økte strømpriser på distribusjonen og økte avgifter. Dette er nok allerede spist opp, sier Bjerkaas.

Ifølge pressemeldingen fra departementet skal økningen kompensere for forventet pris- og lønnsvekst.

Men den største bekymringen for programdirektøren i NRK, er rettighetsforhandlingene som NRK er midt inne i. Forhandlingene om både VM i fotball og norsk fotball er i en avgjørende fase.

- Ja, vi har tunge rettighetskostnader, og det kommer til å bli et meget stramt år neste år. Jeg vil ikke spekulere om dette får noen konsekvenser for rettighetsforhandlingene, sier han.

Rettigheter til ulike sportsarrangement var et av hovedpunktene som Bjerkaas nevnte da han rettferdiggjorde økningen av lisensen.

Men finansieringen av et nytt digitalt superselskap ligger ikke inne i kalkylene til NRK når det gjelder lisensøkning.

- Det er viktig at det ikke blandes inn i denne sammenheng, sier Bjerkaas. NRK har bedt om et ekstra statlig tilskudd for å kunne med egenkapital hvis selskapet med TV 2 og Telenor skulle bli en realitet.

I fjor økte lisensen, som egentlig er en avgift for å ha TV-apparater, med 75 kroner.

Den gang sa også NRK-ledelsen, representert ved daværende kringskastingssjef Einar Førde, at økningen ville bli spist opp . Blant annet gjaldt dette en musikkavgift som NRK måtte betale i 2001. Dermed ville det ikke bli noe igjen av de 25 kronene (av 75 kroners økningen) per TV-seer som i utgangspunktet var øremerket digital-TV satsing i statskanalen.

Til toppen