Skyfri himmel for Skybridge

Skybridge mener behovet for satellittelefoni er større enn først antatt og vil øke kapasiteten på satellittsystemet med 50 prosent, som tilsvarer vel 20 millioner kunder, når telefonsystemet lanseres i år 2001.

Samtidig vil kapasitetsutnyttelsen ikke øke kostnadene med mer enn 20 prosent, ifølge SkyBridges konsernsjef, Pascale Sourisse. Han sier til Via Satelllite at en utvidelse nå vil minimalisere risikoen, og dessuten øke inntektspotensialet betydelig.

Etter dette vil SkyBridge investere 4,2 milliarder dollar (31 milliarder kroner), som er en økning på 0,7 milliarder dollar. Kapasiteten i systemet vil øke fra 144 Gbps til 200 Gbps. Dette skjer blant annet ved å øke antall satellitter fra 64 til 80.

Undersøkelsene som SkyBridge legger til grunn for denne investeringen, er at markedet for bredbånds telefonisystem vil ligge på rundt 400 millioner brukere i 2005, hvorav en stor del vil benytte satellittelefoni.

SkyBridge har over 400 ingeniører i arbeid for å utvikle systemet. Bak selskapet står franske Alcatel, samt Loral Space, Toshiba, Mitsubishi, Sharp, Spar Aerospace, Aerospatiale, CNES og den belgiske investeringsbanken SRIW.

Til toppen