Slapp e-handel bekymrer EU

EU-kommisjonen, med Romano Prodi i spissen, er bekymret over at e-handelen ikke tar av i EU. Blant selskapene i EU er det bare 6 prosent som kan gjennomføre transaksjoner på nettet. Men alt er ikke like ille.

I fjor la EU frem sitt program for hvordan de skulle webifisere økonomien. eEuropa-planen skulle, ved hjelp av IT og Internett, revitalisere den europeiske økonomien. Ved å gå fra klassisk stil til e-stil skulle EU ha en vekst som bare USA har sett maken til.
Men i dag er EU-kommisjonen bekymret. Grunnen er at e-handel, en av motorene i den nye økonomien, ikke har tatt av i den grad man ønsket. Verken blant bedrifter eller konsumenter.


Dette kommer frem i en utredning som kommisjonen har gjort for å undersøke om EU-landene virkelig gjennomfører de vedtatte retningslinjer for den nye økonomiske politikken. Det melder det svenske nyhetsbyrået Direkt.

EU-kommisjonen anser blant annet at regelverket må komme på plass og anstrengelser må tas for å styrke konsumentenes tillit til å handle på nettet. Men kommisjonen skriver i rapporten at regelverket er på vei opp og at konkrete grep blir tatt.

Men regelverk og trygghets-initiativ er ikke nok. EU-kommisjonen mener at man må ta helt nye grep, som for eksempel at teleselskapene må slutte å ta seg betalt per minutt. Dette kan øke konsumentenes vilje til å handle på nettet, uten å bry seg om kostnadene, mener EU-kommisjonen. Det melder Direkt.

I rapporten kom det også frem at det bare er 6 prosent av bedriftene i EU som kan bruke nettet til transaksjoner.

Men det er lyspunkt. Når det gjelder investeringer i IT-utstyr og spredning av dette holder EU på å ta igjen USA, mener kommisjonen. I fjor brukte EU 5,8 prosent av brutto nasjonalprodukt på IT. Dette er mer enn USA, som brukte 5,6 prosent.

Internett-tilkobling har også hatt en økt spredning. Den økte fra april til oktober i fjor med 10 prosentenheter, til 28 prosent.

EU-kommisjonen noterer seg også en strukturell svakhet i EU. Det er nemlig kommersialisering av forskning. Men tross dette har høyteknologiens andel av eksportinntektene i EU økt til 19,3 prosent i 2000 fra 13,5 prosent i 1999. Men andelen er urovekkende lav i Italia, Spania, Belgia og Hellas, melder Direkt.

Til toppen