TELEKOM

Slår Telenor for første gang

Simulas test av norske mobilnett viser at Telia-nettet for første gang er marginalt mer stabilt enn Telenors. Telenor har færrest pakketap.

Dekningssjef Tommy Johansen i Telia leverer det mest stabile nettet i Norge, ifølge Simula-rapporten.
Dekningssjef Tommy Johansen i Telia leverer det mest stabile nettet i Norge, ifølge Simula-rapporten. Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Simulas test av norske mobilnett i 2016 er først og fremst godt nytt for norske mobilbrukere:

  • Tilkoblingen til nettet er mer stabil enn tidligere år.
  • Pakketapet er lavere enn ved tidligere målinger.
  • Få store hendelser som berører mange abonnenter samtidig.
  • Stabil ytelse i mobilnettene.
  • Mobilnett som er dimensjonert til å tåle belastningen.
  • Kraftig økning i 4G-dekningen langs togtraséene.

Simula har målt nettene til Telenor, Telia og Ice ved hjelp av Nornet Edge, om lag 100 målernoder plassert rundt om i Norge, delvis finansiert av Norges Forskningsråd. Hver målenode er koblet til to til fire mobiloperatører, og samler kontinuerlig inn data om dekningsforhold, status for tilkoblingen og ytelse for hver forbindelse.

Målingene av mobilt bredbånd i Ice sitt nett startet sent i 2016, og Simula rapporterer derfor ikke tall for Ice sine nett. Det krever kontinuerlige målinger over tid.

Mer stabile nett

Blant de viktigste funnene i undersøkelsen er at forbindelsene i norske nett er mer stabile enn tidligere år. I snitt er vi uten forbindelse mindre enn ni sekunder i døgnet. Over halvparten av forbindelsene har en oppetid på over 99,9 prosent.

Dekningstest på Tek-konferansen

Resultatet av den store dekningstesten fra Tek.no presenteres på Tek-konferansen 8. mai.

Dit kommer også Fredrik Jungermann fra Tefficient og forklarer hvorfor slike tester har stor betydning for operatørene.

Konferansen arrangeres av Inside Telecom.

– For første gang viser målingene at Telia er nettet med den mest stabile tilkoblingen til nettet, marginalt bedre enn Telenor. Gjennomsnittlig tid mellom hvert avbrudd er noe lenger for Telia enn for de andre operatørene, og nesten tre av fire Telia-forbindelser har en oppetid på minst 99,99 prosent, skriver Simula i rapporten.

Simula kobler forbedringen i stabilitet sammen med økt utbygging av 4G: 4G-forbindelser er generelt mer stabile enn 3G.

Også reduksjonen i pakketap ses i sammenheng med overgangen fra 3G til 4G. Reduksjonen er størst hos Telenor, som også er operatøren med den laveste tapsraten.

– Telia opplever en noe høyere tapsrate enn Telenor. Dette skyldes at Telia-forbindelser oftere blir hengende på 3G til tross for eksisterende 4G-dekning, og dermed opplever høyere pakketap. Dersom vi ser på 4G isolert, har Telia en noe lavere tapsrate enn Telenor, står det i rapporten.

Ikke bedre brukeropplevelse over 7 Mbit/s

I 2016 har Simula fokusert mer på ytelse enn tidligere år. Det er foretatt langt flere hastighetsmålinger, med fokus på hastighet og brukeropplevelse.

Når det gjelder hastighet oppfører Telia og Telenors nett seg omtrent likt. Over halvparten av målingene hos begge operatører gir hastigheter over 20 Mbit/s nedlastingskapasitet og 10 Mbit/s opplastingskapasitet.

Det at den målte hastigheten varierer lite i løpet av døgnet, tolker Simula som at nettene er godt dimensjonert for å tåle trafikkbelastningen. Det at farten bare måles litt høyere om natten, tilsier at nettet tåler den høyere belastningen på dagtid helt fint.

Simula ser ingen forbedring i brukeropplevelsen ved hastigheter over 7 Mbit/s. Telias bruk av webaksellerator for å bedre ytelsen gjør at selskapet kan levere video med høyere bitrate enn andre operatører, selv om hastigheten er den samme.

Mobilnettet har også blitt målt langs utvalgte togstrekninger. Simula rapporterer om en kraftig forbedring av 4G-dekningen langs lokal- og intercity-strekninger der de har målt. Telenor har desidert best dekning langs jernbanen, med en dekningsprosent på 62 prosent langs lokaltogtraséene og 57 prosent langs intercity.

Podkast: Er det mulig å bevise hvor gode nettene er?

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.