Slettede Office-filer på avveie med e-post

En feil i håndteringen av filer i Office-applikasjoner i Windows 95 og Mac OS 8, kan føre til at filer brukeren trodde var slettet, kan sees av uvedkommende.

Nettstedet BugNet (se peker i margen til høyre under relaterte nettsteder) melder at feilen har sitt utspring i måten Windows 95, Windows 3.x og Mac OS håndterer sletting av filer på; filene blir ikke visket ut, systemet fjerner simpelthen referansen til filene og melder at diskplassen er ledig.

Når en bruker med Office 98 for Mac eller Office for Windows 95 lagrer et Word-, PowerPoint-, eller Excel-dokument oppå en en "slettet" fil, kan deler av informasjonen - som skulle vært visket ut - sees i det nye dokumentet gjennom en ASCII-tekstbehandler (f.eks. Notepad). Derimot er informasjonen ikke tilgjengelig ved åpning av filene med de respektive Office-applikasjonene.

Spredning av sensitiv informasjon kan skje ved at dokumenter som er lagret oppå "sletta" filer sendes som vedlegg til e-postmeldinger.

Problemet i forbindelse med Office for Windows 95 har vært kjent i et par år - og det finnes feil-fikser for relevante Office-applikasjoner. Derfor skaper det forundring når feilen nå dukker opp igjen i Office 98 for Mac.

En feilfiks er ventet på Microsofts nettsted for Mac OS Office 98. (Se peker i margen til høyre under relaterte nettsteder.)

Til toppen