Slik blir Compaqs nye tjenere

Før forsommerens hovedlansering av nye Compaq-tjenere, forklarer produktsjef Jan Fredrik Gunvaldsen hvordan det ryddes og utvides i utvalget.

For Compaqs omsetning og ikke minst inntjening, spiller industristandard tjenere - altså Intel-baserte - en stadig større rolle. Pressede marginer gjør stasjonære PC-er til et problemområde, Compaq tar igjen ved at en stadig større andel av det samlede PC-salget er fullfunksjons bærbare, og ved å selge stadig flere tjenere.

- Compaq har holdt på med tjenere i nærmere ti år, sier Jan Fredrik Gunvaldsen, norsk produktsjef for industristandard tjenere.

- Det tok sju år å selge den første millionen. Den neste tok 22 måneder, den tredje elleve måneder. Vi er allerede godt på vei mot den fjerde millionen, forteller han.

I Norge dominerer Compaq denne nisjen fullstendig, og selger mer av sin mest populære modell enn nærmeste konkurrent gjør av samtlige sine.

- Hittil i år er det det voksende markedet av tjenestetilbydere som preger utviklingen. Nær sagt alle "xSP-er" kjøper den rimeligste flatmodellen til innmontering i rack, ProLiant 1850R, som utgjør hver tredje tjener vi har solgt hittil i år. Den mest populære modellen i fjor var ProLiant 1600 som sto for mellom 2000 og 2500 enheter av til sammen 8300 tjenere som Compaq Norge solgte i 1999, forteller Gunvaldsen.

For å rydde opp i modellutvalget har Compaq bestemt seg for å differensiere ProLiant-tjenerne etter to lettfattelige kriterier:

  • ytelse, og
  • montering i rack kontra tradisjonelle gulvmodeller.

Ytelsen oppgis ved tall: 300 for de rimeligste, 500 for de mellomliggende og 700 for de kraftigste. I likhet med bilprodusenten BMW snakker Compaq om 300-serien, 500-serien og 700-serien.

- 300-serien er en typisk fil/print og domene-tjener. Den passer også som webtjener og til mindre databaser og applikasjoner. 500-serien er for komplekse webapplikasjoner, store databaser og kritiske applikasjoner. 700-passer til svært store databaser, flerapplikasjonsløsninger, tjenerkonsolidering og liknende tunge oppgaver.

Hver serie fordeles da på linjer etter hvordan tjeneren skal monteres. ML (for maksimal ekspansjonsmulighet) betyr at tjeneren kommer i eget kabinett med interne disker. DL (for "density", altså tetthet) betyr at tjeneren skal monteres i rack og gjerne forholde seg til eksterne disker. I tillegg kommer CL som er Compaqs ferdig pakkede klynge ("cluster").

- Noe av poenget med denne oppryddingen er å nedtone tjeneres tekniske spesifikasjoner til fordel for bedre kommunikasjon med kundene. Det første spørsmålet er "hva skal maskinen brukes til?" Når vi da har bestemt serien, blir neste spørsmål "hvor skal den stå?". Først da begynner vi å se på de ulike modellene innenfor for eksempel utvalget av DL 300-tjenere.

Alle de nåværende ProLiant-modellene skal fornyes i løpet av året, og få betegnelser etter det nye systemet. For noen kom fornyelsen allerede i februar. Et par lanseres i dag, og resten kommer i juni. For Compaq betyr lansering at modellene kan leveres.

- Fornyelsen gjelder ikke bare innmaten. Vi har også laget en ny kabinett-design for ML-modellene.

Ut fra bildene å dømme er ikke designet spesielt revolusjonerende. Men det er et velkomment skritt bort fra de grå kassene som ellers forpester det visuelle miljøet.

Enkeltmodellen som Gunvaldsen forventer seg mest av, kommer i juni under navnet DL 360. Det er en ekstremt flat maskin til montering i rack, med dimensjoner tilsvarende et tynnt atlas. Spesifikasjonene er to prosessorer, to hotplug-disker, inntil 4 GB minne, fullengde kortplasser, integrert RAID-kontroller og spesielle egenskaper for servicevennlighet. Gunvaldsen nevner et lite eksempel på det siste:

- Tjeneren er så tynn at det er plass til 42 av dem i ett rack. Det betyr at det kan være vanskelig å identifisere den bestemte tjeneren som du skal arbeide med hvis du skal inn på baksiden av skapet. Løsningen er en knapp på forsiden, som tenner et lys på baksiden. Det er enkelt, og ganske effektivt.

Av de nye modellene som kom i februar, kan nevnes ML350 som overtar etter 800, ML370 som overtar etter bestselgeren 1600, DL380 som overtar etter 1850R og ML530 som etterfølger 3000. Dagens nyhet er etterfølgeren til den minste ProLiant: den gamle 400 erstattes av ML330. Nøkkelegenskaper som går igjen i de nye modellene er enda større pålitelighet, mer avansert buss-teknologi, større lagringskapasitet og bedre servicevennlighet.

Til toppen