Slik kan du starte med kryptert e-post

Flere tjenester tilfredsstiller Datatilsynets krav, uten å kreve ekstra programvare.

Slik kan du starte med kryptert e-post

Flere tjenester tilfredsstiller Datatilsynets krav, uten å kreve ekstra programvare.

I slutten av februar advarte Datatilsynet at det er forbudt å sende lønnslipper per vanlig e-post. Årsaken er at lønnsslipper skal være forsynt med fødselsnummer, og at dette er en personopplysning som det ikke er tillatt å formidle over en åpen kanal. Følgelig må lønnsslipper krypteres før de kan sendes digitalt.

Minst to norske selskaper tilbyr tjenester som gjør det mulig å sende ikke bare lønnsslipper per e-post uten å komme i kant med lovverket, men også all annen følsom informasjon, også med vedlegg.

Oslo-selskapet Protectoria har drevet en slik tjeneste siden april 2008, og er anbefalt av Den norske advokatforeningen for deres medlemmer. Prinsippet er at man kontakter mottakeren over to kanaler, henholdsvis e-post og sms, og bruker koden formidlet per sms til å opprette den krypterte forbindelsen som formidler de følsomme opplysningene. (Se artikkelen Tilbyr trygg sending av fortrolig e-post.)

Tjenesten FrontMail Secure til Sandnes-selskapet FrontOffice bygger på det samme prinsippet. Tjenesten kan følgelig benyttes umiddelbart etter registrering. Deres tjeneste skal håndtere vedlegg opp til én gigabyte. De illustrerer tjenesten slik:

Det ventes et sterkere press i tiden framover for å ta i bruk ordninger som krypterer e-post.

– Personopplysningsforskriften § 2-11 stiller krav om at det skal iverksettes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig. Sensitive personopplysninger er av en slik karakter at det er nødvendig å sikre konfidensialiteten, jf personopplysningslovens § 2-1. Manglende kryptering eller sikring av e-postkommunikasjon anses som et brudd på personopplysningslovens § 13 og personopplysningsforskriftens § 2-11. Firmaer må iverksette nødvendige sikkerhetstiltak eller sørge for å avidentifisere personopplysninger før oversendelse, skriver daglig leder Dag Frode Aasnes i FrontOffice i en e-post til digi.no

Daglig leder Håvard Fosså i Protectoria sier at de er i ferd med å fornye tjenesten de presenterte for snart to år siden.

– Vi tar sikte på å få den ferdig i april og rulle den ut i mai. Forbedringen vil gjøre det enda lettere å ta tjenesten i bruk, sier han.

    Les også:

Til toppen