Slik skilles IE4 og Win98

Microsoft sier det er umulig. Framgangsmåten til Princeton-professor Edward Felten er beskrevet i et vitnemål til Microsoft-rettssaken. Vitnemålet er tilgjengelig på Internett.

Vitnemålet til Felten ble offentliggjort av USAs justisdepartement fredag (se peker til nettstedet i høyre marg). Han vil antakelig bli avhørt i vitneboksen denne uka.

Felten tegner til å bli et av justisdepartementets hovedvitner når spørsmålet om hvorvidt Internet Explorer 4 er integrert i Windows 95 og Windows 98 eller ikke. Departementet bruker Felten til å begrunne synspunktet at integrasjonen er fiktiv fordi den ikke gir brukeren fordeler eller funksjonalitet som ikke kunne vært ordnet ved å holde Windows-koden og Explorer-koden atskilt.

Felten forteller hvordan han har undersøkt Windows 98, Windows 95 og Internet Explorer i detalj, blant annet fordi han som ikke-kommersiell aktør har hatt tilgang til Windows kildekode. Han slår fast at all nettleserfunksjonalitet kan fjernes, også fra Windows 98, uten at dette går ut over noen av de øvrige funksjonene i systemet. Det går fram av Feltens redegjørelse at Microsoft har vilkårlig slått sammen nettleserfunksjonalitet med annen funksjonalitet i flere DLL-filer. (DLL står for dynamically linked library. Det er en filtype som tilbyr funksjonalitet til exe-filer eller direkte eksekverbare filer.)

- All kode i en DLL som bare støtter én funksjon i DLL-en, kan fjernes uten å ødelegge for de andre funksjonene i DLL-en, skriver Felten. - For eksempel kan kode som bare støtter nettleserfunksjoner fjernes uten å ødelegge for funksjoner som ikke har med nettlesing å gjøre.

Ved å dele opp DLL-er har Felten også avslørt de tilfellene der Microsoft har "hardkodet" bruk av Internet Explorer. Dette betyr at selv om du formelt har definert en annen nettleser som standard i ditt system, er det tilfeller der Windows 98 insisterer på å bruke Internet Explorer. I Feltens "nettleserfrie" Windows 98, er også denne funksjonaliteten fjernet.

Sammen med to studenter har Felten laget en prototyp på et program som automatiserer prosessen med å skille Windows 98 og Internet Explorer. Felten mener at programmet nok kunne ha vært mer elegant, men peker på at poenget er å demonstrere at også Microsoft kunne tilbudt, dersom selskapet hadde villet, en Windows 98 der all nettleserfunksjonalitet - og bare denne - er fjernet. Slik beskriver Felten hvordan prototypen virker:

- Først fjerner den IE-ikonet på startskjermen, samt filen iexplore.exe og andre filer og ikoner som lar brukeren sette i gang IE4 direkte. Dernest endres Windows Registry for å hindre Windows 98 fra å prøve å bruke IE4 til å skue visse filtyper. Til slutt endres to av de delte programbibliotekene [altså DLL-er] og det legges litt kode i form av en ny DLL, for å tvinge Windows 98 til å bruke den nettleseren brukeren har definert som standard, dersom denne finnes.

Virkemåten er beskrevet i detalj i et vedlegg til vitnemålet.

Det neste problemet Felten tar for seg, er hvorvidt det er mulig å bruke Netscape til å gjenopprette funksjonene som går tapt ved hans nærmest kirurgiske inngrep. Erfaringen hans var at dette gikk glatt.

Felten ble også pålagt en tredje oppgave av departementet, å sammenlikne "nettlesererfaringen" med Internet Explorer under ulike operativystemer, nærmere bestemt Windows 98, Solaris og MacOS. Konklusjonen han er entydig: Dette er samme applikasjon for flere operativsystemer, med bare helt uvesentlige detaljer i styring og virkemåte.

I slutten av forrige uke ble en annen professor, David Farber fra University of Pennsylvania, avhørt i to dager om buntingen av nettleser og operativsystem. Farbers skriftlige vitnesbyrd, som også er tilgjengelig fra samme nettsted som Feltens, gjennomgår de samme argumentene, men uten å belegge dem med den samme direkte erfaringen. Det interessante med dette avhøret er at Microsofts jurister ikke gjorde antydning til å trekke i tvil Farbers påstand om at Microsoft kunne satt sammen DLL-ene på en slik måte at nettleser og operativsystem hadde vært helt atskilt.

Hvis det ikke er teknologisk begrunnet, hva er da Microsofts motivet for å integrere nettleser og operativsystem? Måten det er gjort på, kan tyde på at om Microsoft taper saken, behøver det ikke ta lang tid å oppheve buntingen.

Til toppen