Slik tjener du på den nye økonomien

Den nye økonomien krever store omlegginger. - Oracle tar sin egen medisin og sparer milliarder, forteller Europa-sjef Pier Carlo Falotti.

Falotti var i London 16. mai, dels for å bivåne Oracles Europa-lansering av Internet File System (se Oracle iFS er Internettets eget filsystem), dels for å bidra til Compaqs Europa-lansering av de nye "drømmetjenerne" (se Compaq lanserer drømme-tjeneren).

Begge disse lanseringene dreier seg om teknologi som fremmer Falotti og Oracles store interesse - hvordan få kunder til å fatte interesse for rikdommene i den nye økonomien. Når en selv er så vellykket som Oracle, er det bare å øse av egne erfaringer.

- Forskjellen mellom den gamle og den nye økonomien er som natt og dag, innleder Falotti beskjedent.

- Natt er intern fokus og utsyn begrenset til nærmiljøet. Dag er ekstern fokus og globalt utsyn. Natt er å satse på optimale transaksjoner. Dag er å legge opp til selvbetjening for ansatte og kunder, og drive med "business intelligence", filosoferer han.

- I Oracle sparte vi 550 millioner dollar på å legge opp et selvbetjeningssystem for kunder, der riktige svar på alle forespørsler genereres automatisk. Hva er det som teller? Det er å vite mer om kunden. Den nye økonomien dreier seg om å identifisere, tilegne seg og fram for alt opprettholde kundeforhold.

Et tilsvarende selvbetjeningssystem for Oracles 40.000 ansatte ga 150 millioner dollar i besparelser, ifølge Falotti.

- Neste skritt var å innføre auksjoner på leverandørsiden. La leverandørene konkurrere med hverandre, og du oppnår bedre priser på alt du kjøper. Besparelsen her var 50 millioner dollar.

Serverkonsolidering er et hyppig brukt ord blant dagens IT-selgere. Falotti går videre, og snakker om datakonsolidering.

- Ikke spre dataene dine overalt. Behold dem sentralt og gjør dem tilgjengelig på de sterkeste maskinene du kan få tak i, og sørg for at de er oppe hele tiden. Det handler om å gjøre endringer oppover i systemet, fra teknologi til prosess til struktur og til slutt også til hele organisasjonens kultur.

Til og med denne sentraliseringen kan mannen tallfeste: 200 millioner dollar spart.

Les mer om datavarehus og databasekonsolidering:


Nødvendig klister for all e-handel
aetat satser på datavarehusteknologi
Endelig litt næringsvett på WAP
Endelig litt intelligens til kommunenorge
Sovende data kan lamme et datavarehus
Rosenrød Oracle-presentasjon sendte aksjen til himmels
Setter ut alt annet for å fokusere på datavarehuset
Dekningsbidrag på 25% etter å ha tatt i bruk datavarehusløsning
UnIT starter datavarehushotell
Datavarehuspris til Oslo Børs
Kommersiell tjenesteapplikasjon ferdig på tre måneder
La kunden stå i sentrum for dataarkitekturen
"Datavarehusets far" har noe å si til norske ledere

Til toppen