Slik vil Bravida halvere IT-kostnadene

Installasjons- og servicebedriften Bravida vil halvere IT-kostnadene for sine 4000 norske brukere. -Nøkkelen er nettintegrering med Novells metakatalog, sier IT-sjef Carlolof Borgudd.

Installasjons- og servicebedriften Bravida vil halvere IT-kostnadene for sine 4000 norske brukere. -Nøkkelen er nettintegrering med Novells metakatalog, sier IT-sjef Carlolof Borgudd.

Bravida framstiller seg gjerne som en "teknisk totalentreprenør". De tar seg av alt du trenger av IKT, elektro, rør og ventilasjon. Konsernet har 13.000 ansatte i Norge Sverige og Danmark. Av disse arbeider 4000 mot IT-nettverket i Norge. 1000 av disse er mobile brukere.

- Målet vårt er å redusere IT-kostnadene i Norge med 50 prosent, forteller IT-sjef Carlolof Borgudd. - Vi har et system med mange operativsystemer, mange databaser og mange applikasjoner. Vi har blant annet fem ulike lønnssystemer.

Målet skal realiseres gjennom en rekke tiltak. Tallet på servere skal ned, og mange brukere skal over på driftsvennlige løsninger som Citrix. På den andre siden har man valgt å beholde det heterogene nettverket som har bygget seg opp gjennom en årrekke.

- Å bygge et helhetlig og integrert nettverk, krever ikke lenger at man standardiserer på en bestemt plattform i klassisk forstand, forklarer Borgudd.
- Vår løsning er å bygge masterkataloger for å sikre felles regler og enhetlig håndtering gjennom hele bedriften. Vi automatiserer synkroniseringen av informasjon gjennom hele organisasjonen, og oppnår bedre kvalitet i alle databaser.

Nettverket med terminalservere, applikasjonsservere, databaseservere og fil- og printservere, utvides følgelig med integrasjonsservere og katalogservere. De siste sørger for at driftsansvarlige får ett punkt hvorfra de kan oppdatere alt som har med brukere og nettressurser å gjøre.

- Vi har lang erfaring med Novells katalogtjenester NDS. I nettintegrasjonen er det disse tjenestene som spiller nøkkelrollen, sammen med annen Novell-teknologi som DirXML. Dette er en oversetter mellom katalogtjenestene og eldre programsystemer som ikke er kompatible med katalogstandarden LDAP.Borgudd har en metakatalog for brukere, og en metakatalog for ressurser. Nå har han et system der oppdateringen av det sentrale personalregisteret i forretningssystemet SAP kjøres ut mot alle applikasjoner og ressurser. Det letter for eksempel alt som må gjøres når en ny ansatt dukker opp: e-post-konto, tilgangskort, rettigheter til bedriftsportal, til PC, til nettverk og så videre. Alle får rettigheter tilpasset sin rolle.

- Systemet er forberedt på også å håndtere telefoni, slik at vi får samlet alt av IKT-tjenester. Mot lokalkontorer og mot medarbeidere på farten brukes Novells løsning for virtuelt privat nett, samt grensevokteren Border Manager. Vi tar også sikte på å gjennomføre Novells teknologi for "single sign on".

Verken Bravida eller Novell er villige til å oppgi hvor mye partnerskap betyr av omsetning for Novell.
Til toppen