Slow motion i A-pressen

Resultat etter skatt på minus 30 millioner kroner er skuffende for et mediekonsern tydelig er avhengig av TV-inntekter. Mediekonsernet tjener mer på trykkeriene sine enn på sine 48 lokalaviser.

Avisene er stabile, TV 2 faller svakt, lokal-TV vokser, mens Internett og mobil er i en investeringsfase. Dette er konklusjonen for mediekonsernet A-pressen etter første kvartal.

Konsernresultatet er imidlertid betydelig svakere enn i fjor, og er tydelig preget av TV 2-resultatet som ble presentert tidligere i uken og viste et driftsresultat som falt fra 40 millioner kroner til åtte millioner kroner. I fjor fikk også A-pressen ekstraordinær gevinst fra salg av aksjer i MassMarket.

Konsernsjef Alf Hildrum sier TV 2-resultatet belastet resultatet mer enn de hadde forventet.

- Oftest er ikke første kvartalsresultatet det beste å presentere, sier han, og er ikke fornøyd med starten på året. - Det mest positive er fortsatt vekst i lokalavisenes annonseomsetning, sier han, der spesielt Bergensavisen, Romerikes Blad og Østlands-Posten utmerker seg.
På lokal-TV-siden endte driftsresultatet på minus 1,2 millioner i første kvartal, men inntektsøkningen var på 8,4 prosent.


Hildrum sier til digioday.no at det ikke er bestemt om selskapet skal søke og eventuelt på hvilke lokal-TV- konsesjoner som ventelig blir utlyst 7. mai. Han er heller ikke fornøyd med investeringen i Mobile Feed AS som ble begjært konkurs sist måned, og selskapet brukte da også lang tid før en bestemte seg for å investere i et annet mobilprosjekt, Chess Communication AS.

- Vi føler vi får en mulighet på markedet uten for høy risiko.

Driftsinntektene økte fra første kvartal i fjor til samme kvartal i år fra 546 millioner til 556 millioner kroner, noe som gav en fallende driftsmargin fra 0,9 til 0,5 prosent. Selskapet selger seg nå ut av eiendomsmassen, for å frigjøre kapital.

- V i ser sterke svingninger fra måned til måned, og det er vanskelig å spå utviklingen resten av året. På avissiden ser vi en svak minus som reflekterer problemer i noen aviser. Vi tror på en bedring på lokal-TV biten på Østlandet.

A-pressen har også så og si avskrevet Norsk Avisdrift og bestemmer seg snart om en vil gå inn med ytterligere kapital.

Selskapet arbeidet framover med mediehusmodellen som Hildrum medgir slett ikke blir lett. - Det blir etablert regionale styringsmodeller med alt under samme tak, der avisa blir det viktigste elementet med tillegg av annen virksomhet.

Hildrum avkrefter planen om å benytte den rasjonale nyhetsproduksjonen til å etablere en form for en ny nasjonal nettavis.

Til toppen