SMS-tjenester slår nettannonsering i år

Den danske teleanalytikeren John Strand (bildet) spår at verdien av SMS-tjenester i år vil passere verdien av nettannonsering i Norge. Og Norge ligger milevis foran Sverige og Danmark på bruk av SMS.

- Vi kaller Norge for "lille-Japan", sier teleanalytiker John Strand til digitoday.no. Han forklarer det med at teleoperatørene her lanserer såkalte "premium" SMS-tjenester (det betyr at de er overprisede). Disse tjenestene lanseres som oftest i samarbeid med ulike innholdsleverandører som partnere, og det er også disse som betaler for markedsføringen.

Det betyr, ifølge Strand, at operatørene i snitt får 50 prosent av inntektene.

- Ved hjelp av disse tjenestene utdannes nordmenn til å betale for innhold på mobilen, noe som er en forutsetning for at UMTS skal bli en suksess, sier Strand.

Hans konsulentfirma Strand Consult har laget en rapport som har tatt for seg bruken av SMS-tjenester og markedet for disse tjenestene.

Den første konklusjonen i SMS-rapporten er som følger: Danmark og Sverige ligger langt etter Norge når det gjelder bruken av SMS.

Inntjeningen på SMS er tre ganger så høy i Norge som i Danmark, der kun 3 - 4 prosent av teleoperatørenes inntekter kommer fra SMS.

Ifølge Strand var markedet for overtakserte SMS-tjenester i Norge i fjor på rundt 245 millioner kroner. Til sammenligning var nettannonsemarkedet på 350 millioner kroner i samme periode, ifølge hans beregninger.

Markedet for overtakserte SMS-tjenester forventes i år å overstige verdien av Internett-annonsering. I Strands rapport heter det at norske SMS-tjenester vil bidra med 500 millioner kroner til teleoperatørene og innholdsleverandørene i 2001.

- Utviklingen innenfor SMS er langtfra slutt, mener Strand. - Det er fremdeles et utall av muligheter for nye SMS-tjenester. De overtakserte SMS-tjenestene er en stor suksess som viser at kundene er mer enn villige til å få tilsendt visse ytelser over SMS, heter det i rapporten.

Strand er ikke i tvil om at norske teleoperatører vil ha lettere for å slå gjennom hos sine kunder når det gjelder tredje generasjons mobilnett (UMTS). - Dette henger sammen med at norske mobilbrukere er vant til å betale for overtakserte tjenester. I Danmark og Sverige har man gitt bort tilsvarende SMS-tjenester gratis og vil dermed få større vanskeligheter med å få kundene til å betale den samme prisen som de gjør i Norge.

+Det at nordmenn bruker mye penger på SMS-tjenester kan du se et resultat av her.

Til toppen