Snart går de i gang med «Norges største IT-prosjekt». Prislapp: 20 milliarder

Statlig selskap skal bytte ut hele IT-løsningen.

Snart går de i gang med «Norges største IT-prosjekt». Prislapp: 20 milliarder
Illustrasjonsfoto. Bilde: Hilde Lillejord/ Bane Nor

Når «Norges største IT-prosjekt» snart går i gang skal det benyttes nærmere 20 milliarder kroner over en 12-årsperiode. Regninga for gildet sendes norske skattebetalere. Nå er prekvalifiseringen for å velge leverandør i full gang. 

4 200 kilometer med toglinjer skal få oppgraderte signalsystemer. Styringssystemer som baserer seg på gammeldagse releer fra 50-tallet skal byttes ut med toppmoderne IT-systemer.

IT-infrastrukturmoderniseringen går i gang med små skritt allerede i 2018. 

Skal styre alle norske tog

De skal styre togtrafikken for rundt 550 norske tog i hele landet. 

– Vi går i gang med å bytte ut hele løsningen. Fra toppsystemet og helt ned til systemene som går ut mot togene. I dag kommuniserer lokførere med togledere. Når det nye IT-systemet er på plass vil det fungere som en toglederløsning, sier signal- og teledirektør Sverre Kjenne i Bane Nor til digi.no. 

5 000 kilometer med fiberkabel blir blodåren i den digitale jernbanen, der teknologien flyttes ut av sporet og inn i togene. 

ERTMS rullet ut som pilot

I fjor tok norsk jernbane for første gang i bruk det europeiske programvarebaserte signalsystemet (ERTMS) – på strekningen Sarpsborg - Ski. Det har fungert som et pilotprosjekt, og nå er Bane Nor klar for å gå i gang med en fullskala løsning. 

Signal- og teledirektør Sverre Kjenne i Bane Nor forteller at selskapet skal bruke rundt 20 milliarder på digitaliseringen de neste 10-12 årene.
Signal- og teledirektør Sverre Kjenne i Bane Nor forteller at selskapet skal bruke rundt 20 milliarder på digitaliseringen de neste 10-12 årene. Foto:  Øystein Grue/ Bane Nor

Det statlig eide jernbaneselskapet er nå i gang med å velge leverandør. Store internasjonale selskaper som Thales, Siemens, Alstom og Ansaldo er prekvalifisert. 

Valget av leverandør for IT-løsningen faller i første kvartal 2018. Deretter går det slag i slag før prosjektet kommer skikkelig i gang i 2022-23 en eller annen gang. 

Her kan du lese mer om hvordan ERTMS-systemet fungerer » (TU.no)

Flere leverandører velges

– Selv om det ikke er et rent IT-prosjekt, går ikke Bane Nor for langt når vi kaller det Norges største, konstaterer Kjenne til digi.no.

I alt skal det velges tre ulike leverandører til de ulike momentene i IT-moderniseringen. 

En leverandør skal velges for selve styringen av togene, en for utstyret om bord på  og en for hjernen som kalles Train Management System (TMS).

– Dette er den største IT-delen av prosjektet. TMS skal styre alle signalanleggene våre, og få trafikken til å flyte, sier sjefsarkitekt Morten Moe i Bane Nor til digi.no.

Trenger virksomhetsarkitekt

I den forbindelse er det også lyst ut en stilling som virksomhetsarkitekt. Vedkommende som får jobben vil ha det overordnede ansvaret for at alle løsningene fungerer på tvers av verdikjeden, og følge opp leverandørene. 

– Personen som får denne jobben får mange utfordringer å bryne seg på. Alt rundt det tekniske skal koordineres, og de må følge opp og evaluere de ulike leverandørene som blir valgt. Det er en viktig jobb, med mye ansvar, sier Moe.

En digitalisering av jernbanen betyr at Bane Nor på sikt vil få ned antall feil.

(artikkelen fortsetter under)

Med ERTMS mottar lokføreren informasjon og kjøretillatelser på en datamaskin inne på toget. Derfor trenger han ikke lenger å se etter grønt og rødt lys langs jernbanen.
Med ERTMS mottar lokføreren informasjon og kjøretillatelser på en datamaskin inne på toget. Derfor trenger han ikke lenger å se etter grønt og rødt lys langs jernbanen. Foto: Bane Nor

Tilstandsovervåking

Det skal blant annet introduseres et program for tilstandsovervåking av alle kilometerne med toglinjer. 

Hensikten med den moderniseringen er å oppdage feil i tide, slik at man kan hindre at de rammer passasjeren i form av forsinkelser og innstillinger. 

De har vi sett mange av denne høsten. I august og september var NSBs punktlighet på det laveste nivået på flere år. 

91,1 prosents punktlighet

5 000 kilometer med fiberkabel skal legge langs det norske jernbanenettet for å sørge for at informasjonen flyter fritt mellom tog og kontrollsystemer.
5 000 kilometer med fiberkabel skal legge langs det norske jernbanenettet for å sørge for at informasjonen flyter fritt mellom tog og kontrollsystemer. Foto: Bane Nor

Bane Nor opplyser at punktligheten for alle persontog på landsbasis så langt i år ligger på 91,1 prosent. 

For rushtidstogene i Oslo-området og enkelte toglinjer på Østlandet var tallene enda lavere.

– Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, og vi beklager ulempene for våre kunder. Samtidig er det spesielle årsaker til at akkurat disse månedene fikk såpass dårlige resultater. De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til NRK.

Innen 2030 er målet å få opp punktligheten og hele tiden være i forkant på vedlikeholdet. 

– Togpassasjerene vil få langt bedre opplevelser

– Når vi bygger ut IT-systemene på jernbanen, er det tre målgrupper vi ønsker å nå. For det første vil alle som jobber med infrastrukturen få enkel tilgang til oppdatert elektronisk dokumentasjon.

–  For det andre har Jernbaneverket allerede fjernet mye papirarbeid for ansatte i togselskapene ved at de får opp nødvendig informasjon på bærbare dataenheter.

–  For det tredje vil togpassasjerene få langt bedre opplevelse ved at de på ulike måter får mer oppdatert informasjon om sitt tog.  Summen av dette blir den digitale jernbanen, sammenfatter signal- og teledirektør Sverre Kjenne til eget nettsted.