Snart graver noen over din bredbåndslinje

Ingen vet hvor tele- og kabelselskapene graver ned sine kabler. Fremtidige gravearbeider vil kutte mange forbindelser, spår Oslo Kommune.

Det er blitt en jungel under asfalten i de største norske byene. For oppløsningen av telemonpolet har ført til et villniss av kabler og linjer på kryss og tvers. Ingen har oversikten og når gravemaskinene kommer, ryker linjene.

Etter en treg start, arbeider en rekke selskaper som Bredbåndsbolaget, UPC, Telenor og Tele1 Europe med å legge kabler så fort de kan. Samferdselsetaten i Oslo Kommune forteller om store søkebunker for å grave.

Særlig i Oslo vil den dårlige oversikten over hvem som har gravd ned hvor og hva, føre til store problemer i årene fremover, spår Tabor Liptak, prosjekteringssjef i Vann og Avløpsetaten hos Oslo Kommmune. Han er anvarlig for utbygging og vedlikehold av de 1200 kilometerne med rør etaten har i Oslo.

- Problemet er at tele- og kabelselskapene bare søker om å få grave i en gitt gate. Det blir ikke oppgitt og registrert nøyaktig hvor i gaten eller eventuelt hvor under fortauet kablene legges, sier Liptak til digitoday.no. Når vi, Veivesenet eller et annet teleselskap så skal grave i ettertid, er det fort gjort at noe ryker. Dette problemet vil øke i tiden fremover fordi så mange tele- og kabelselskaper bygger ut i de største byene

Han mener også at entrepenørselskapene som graver bidrar til problemet.

- Entrepenørene jobber på akkord og under stort tidspress. Vi ser derfor mye dårlig arbeid. For eksempel er det mange som bruker våre rørgater til å legge kabler fordi de er dekket av grus. Dette er mye enklere enn å grave i stein eller fjell, påpeker Liptak. Da er det gitt at vi ikke kjenner til disse kablene og kan fort grave igjennom når vi må reparere eller oppgradere egne installasjoner.

Liptak er redd for at Vann og Avløpsetaten i fremtiden skal få skylden for mange brudd fordi det er de som graver over ledningene. Til sammen graver etaten 5000-6000 steder i året.

Samferdselsetaten, som koordinerer søknader og gravearbeidene, er enig i at alle de nye teleselskapene har skapt en situasjon som ikke kan fortsette og arbeider derfor med en løsning.
- Vi skal etablere et bedre digitalt kartsystem som vil gi en nøyaktig oversikt, forteller Odd Bratteberg, sjef for Samferdselsetaten i Oslo, til digitoday.no. Vi ser på litt forskjellige finansieringsmodeller, for dette vil koste penger, men håper å komme i gang til høsten, sier han.

Til toppen