SND bør satse på clustere

En evalueringsrapport utarbeidet for SND konkluderer med at det blir for snevert med kun fokus på enkeltbedrifter, og det anbefales at SND arbeider mer med nettverk av bedrifter, forskningsinstitusjoner og utviklingspartnere.

På en pressekonferanse i regjeringsbygget idag ble handelsminister Grete Knudsen overlevert en evalueringsrapport av Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond (SND) som Nærings- og handelsdepartementet har gjennomført.

Konklusjonen er som søt musikk for konsulentene i Andersen Consulting (som ønsker flere clustere):

Rapporten konkluderer med at stadige budsjettendringer gjør det svært vanskelig å drive virksomheten, og i en slik situasjon fremstår ikke SND som en god medspiller for næringslivet. Videre, hevder rapporten, at det blir for snevert kun med fokus på enkeltbedrifter og det anbefales at SND arbeider mer med nettverk av bedrifter, forskningsinstitusjoner og utviklingspartnere.
Les om Andersens ytringer:
Andersen Consulting: - La oss lage clustere!

- Det er ikke overrraskende for oss at den største betydningen av det vi driver med er overfor enkeltbedrifter, og at effekten kan bli bedre ved større vektlegging av innovasjon og nettverksbygging, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i SND, til digitoday.no.


Evalueringsrapporten påpeker at SND i stor grad lykkes med distriktutvikling gjennom bedriftsrettede prosjekter, men ennå har et stykke å gå når det gjelder å stimulere og medvirke til utvikling av sterke næringsmiljøer.
Sigurd Fristad, partner i Andersen Consulting, sier til digitoday.no at det vi trenger er clustere, eller klynger, det vil si sammensmelting av de store selskapene innenfor teknologi-, media-, og teleområdet med selskaper som for eksempel banker.


- Dette ønsker vi å gjøre noe med, og det kan vi klare gjennom å bruke de nettverkene vi selv representerer, i tett samarbeid med bedriftene og innovasjonsmiljøene lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Hyttnes i pressemeldingen fra SND.

På spørsmål fra digitoday.no om SND bare tilbyr kapital og ikke "humankapital" til å løfte lovende IT-bedrifter opp av startgropa, svarte Hyttnes:

- Vi har definitivt mer enn kapital å tilby våre kunder. Vi har en egen IT-avdeling som innehar stor kompetanse på kommersialisering. IT er en av våre fire avdelinger, sa Hyttnes.

På pressekonferansen sa også handelsminister Grete Knudsen at SND har en stor rolle i å tilby langsiktig finansiering til bedrifter:

- I Oslo-området er det overhodet ikke mangel på kapital. Derimot er det mindre kapital i grisgrendte strøk hvor staten kan bidra. I tillegg er staten en god langsiktig eier, som ikke "presser" bedriften til kortsiktige løsninger, sa Knudsen.

Til toppen