Søkemotorstrid mellom banker ender i Høyesterett

Søkemotorstriden mellom Bank Norwegian og flere konkurrenter i forbrukslånsmarkedet skal behandles av Høyesterett.

Søkemotorstrid mellom banker ender i Høyesterett
Bank Norwegian ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Bank Norwegian gjorde seg stor i markedet blant annet ved å kjøpe navnene til konkurrentene Brabank, Ikano Bank og Komplett Bank på Google. Det medførte at en sponset lenke til Bank Norwegian toppet trefflisten til personer som søkte på de tre andre bankene.

I Borgarting lagmannsrett ble Bank Norwegian frifunnet. Retten mente bankens handling ikke var i strid med god forretningsskikk.

Konkurrentene anket dommen, og torsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg at landets øverste domstol skal behandle saken.

Ankeutvalget har også slått fast at Google kan opptre som partshjelp for Bank Norwegian. Hovedorganisasjonen Virke er partshjelp for de øvrige bankene.

Les også