SOL: - For tidlig å friskmelde annonsemarkedet

Konsernsjef Birger Steen i SOL er betinget i sin optimisme når det gjelder nettannonsering i høst. - Det er veldig tidlig å friskmelde markedet, mener han.

De reklamefinansierte mediene på Internett har gått på en smell mot slutten av fjoråret og første halvår av 2001. Vekstkurven har stoppet helt opp, og mange innholdsaktører kjemper sitt livs kamp for hver reklamekrone ute i markedet.

I flere år har det vært snakk om at de største annonsørene, som bruker enorme summer på annonsering i etablerte mediekanaler, skal begynne å konsentrere seg for alvor også om de digitale mediene.

Men frafallet av de fleste dotcom-selskapene på annonsørsiden, oppveies foreløpig ikke av kroner fra de store, tradisjonelle annonsørene. Ennå.

- Vi ser at enkelte solide og store annonsører innehar en noe mer aggressiv holdning nå enn tidligere i år. Det virker som om de i årets første måneder har tenkt seg om og evaluert erfaringere fra fjoråret. Nå er de mer fremoverlente igjen, sier Steen som likevel ikke er er superoptimist ved inngangen til høstsesongen 2001.

- Vi tror veksten i markedet vil være flat, på grensen til negativ en stund til, sier han.

- Deler av nettannonsering er dessverre fortsatt komplementærannonsering for mange annonsører. Og i dårlige tider er det naturlig å kjøre safe og ikke satse på nye ting som man ikke har så veldig lang erfaring med.

Steen mener at temperaturen i norsk økonomi og i mediemarkedet totalt spiller en stor rolle for en liten kanal som Internett.

- Det er mange faktorer som vil påvirke om det skal bli fremgang for nettannonsering. Utviklingen i reklamemarkedet som helhet er én sak. Og er det tilbakegang i norsk økonomi som helhet i mange kvartaler fremover, kan det bli tøft å få vekst i internettmarkedet, mener han.

- Hvis vi derimot ser et par tre år fremover i tid, er vi meget sterke i overbevisningen om at Internett vil bli en betydelig markedsføringskanal. Internett er allerede et effektivt annonsemedium som har en berettiget plass i annonsekaken. På sikt vil den andelen bli betydelig større enn den er i dag. Det perspektivet er ikke endret i det hele tatt, sier konsernsjefen som har stor tro på annonseprodukter som for eksempel SOLs Firmasøk og rubrikkannonsetjenester:

- Kvasirs Firmasøk er et typisk substitutt til telefonkatalogene. Nettet er en mye bedre distribusjonskanal for denne type betalt informasjon. Det vil særlig komme til syne ettersom flere nettbrukere tar i bruk terminaler som alltid er koblet til nettet, slik det i dag er for de fleste. Dette vil bli tilfellet for alle hushold med bredbåndstilknytning, og også med neste generasjons mobiltelefoner, sier Steen som også mener at rubrikkmarkedet på Internett er et sikkert sted å være i dårligere tider.

- Internett er et betydelig mer kostnadseffektivt medium enn papir for denne typen annonser.

Til toppen