Solid debut av Baksaas

Jon Fredrik Baksaas' første resultatfremleggelse som konsernsjef i Telenor gir sikkert mersmak for flere enn ham selv. Et overskudd på over milliarden lar seg høre.

Telenor ASA fikk et resultat etter skatt på 1,1 milliarder kroner i andre kvartal i år, mot et tap på 1,58 milliarder kroner i samme periode i fjor. Selskapet omsatte for omtrent 12 milliarder kroner, en vekst på 19,5 prosent i forhold til året før, og resultat før skatt og avskrivninger (EBITDA) ble på 3,15 milliarder kroner i kvartalet.

Det ga et driftsresultat på 691 millioner kroner, en økning på 1 milliard sammenliknet med samme periode i fjor. I årets seks første måneder økte driftsresultatet med 616 millioner kroner til 1,293 milliarder kroner i forhold til samme periode året før.

- Fortsatt sterkt fokus på operasjonell effektivisering bidro til bedrede marginer og lavere investeringer i fast-og mobilnettene i Norge. Mobiloperasjonene i utlandet har fortsatt sterk vekst og Telenors prorata andel av antall abonnement var 8,0 millioner ved utgangen av andre kvartal. Inklusive Norge var antallet mobilabonnement 10,4 millioner, skriver Telenor i resultatrapporten.

- Telenor har en sterk balanse og er godt posisjonert for videre utvikling og verdiskaping, særlig i våre mobiloperasjoner utenfor Norge, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas som venter fortsatt vekst i driftsinntektene - ikke minst via Telenors etter hvert svært så omfattende internasjonale virksomhet.

Les Telenors egen pressemelding her eller studér tallene i detalj.

Til toppen