Som forventet fra Stentofon

Stentofon overrasket ikke markedet med sitt årsresultat på pluss 750.000, til tross for at selskapet har gått med underskudd flere år på rad.

Stentofon overrasket ikke markedet med sitt årsresultat på pluss 750.000, til tross for at selskapet har gått med underskudd flere år på rad.

Stentofon reddet æren med et overskudd i fjerde kvartal på 8 milloner kroner. Alt i alt gikk selskapet ut av 1996 med et marginalt overskudd på 750.000 kroner, men markedet jubler ikke. Etter fremleggelsen av resultatet falt verdien på Stentofonaksjer marginalt, noe administrerende direktør Per Lileng finner en smule underlig.

- Utfra de estimater som ble presentert i forkant vil jeg si at resultatet er i overkant, sier Lilleng til digi:data. Han fremhever dessuten at utsiktene fremover ser enda lysere ut.

- I likhet med fjordåret forventer vi sterk vekst på det amerikanske markedet i `97, sier Lilleng som forklarer at organisasjone har vært gjennom et omfattende rasjonaliseringsprogram i `96 som også vil gavne selskapet i fremtiden.

-Vi sparte inn 90 millioner i 1996. Hovedsaklig dreier dette seg om en reduksjon i antall årsverk, sier Lilleng som forklarer at Stentofon har redusert staben med total 100 årsverk, 50 av dem i 1996.

Stentofon hadde i 1996 en omsetning på 262 millioner, i forhold til 251 millioner i 1995.

Til toppen