Sonera kutter i mobil portal

70 av 400 ansatte i Soneras mobilportal Zed mister jobben.

Zed, som for bare ett år siden var vurdert til å ha en børsverdi på 100 milliarder kroner, foretar justeringene fordi den planlagte børsnoteringen forsinkes og kostnadene derfor må ned.
Sonera har klart å etablere flere avtaler med mobilselskap om å distribuere mobilportalen, blant annet med Vodafone og Tyrkcell. Det er disse lanseringene i Storbritannia, Tyrkia og Tyskland som nå forsinkes og dermed også mulighetene fo Zed til å tjene penger.


Sonera har allerede kuttet i et annet selskap, SmartTrust, der en også planla en børsnotering som er utsatt.

For så sent som i januar fortalte Soneras konsernsjef, Kaj-Erik Relander at Sonera planla å børsnotere og selge seg ned i båda Zed og SmartTrust for å finansiere selskapets øvrige satsing på tredje generasjons mobiltelefoni.

Til toppen