Sonofon tjener på kontantkort

Den harde konkurransen på det danske mobilmarkedet betyr for Sonofon at selskapet tjener mindre på hver kunde.

Sonofon eies av GN Store Nord (53,5 prosent) og det amerikanske Bell-selskapet Bell South (resten) har fram til siste årsskiftet vært alene med Tele Danmark på det danske mobilmarkedet.

I halvårsregnskapet fra Store Nord, kommer Sonofontall fram som tyder på at konkurransen er trappet opp med enda noen hakk siden årsskiftet.

Men selskapet lever godt på kontantkort, som det er solgt hele 100.000 av første halvår, noe som betyr at selskapet har en kundeportefølge på 650.000 kunder.

Men omsetningen vokser slett ikke i samme tempo, og tall fra Store Nord tyder på at omsetningen for hele 1998 ender på 2,2 milliarder danske kroner i år, tilsvarende 2,1 milliarder kroner i fjor.

Til toppen