Sony lanserer konvergens-forum på nett

Et nytt forum skal hjelpe kringkastere, IT- og telekomaktører å navigere i disse konvergens-tider. Du kan også være med

Nettstedet AnycastWorld skal fungere som et forum for konvergens-arbeidere. Nettsiden skal hjelpe telekom-, kringkasting- og IT-bransjen med å ta avgjørende beslutninger om fremtiden, og lanseres av Sony Broadcast and Professional Europe.

AnycastWorld.com er en omfattende database for et stort europeisk forskningsprogram, og dataene i basen representerer 18 måneders uavhengig forskning, som ifølge pressemeldingen samler i seg tanker, meninger, følelser og betenkeligheter uttrykt av over 100 toppledere i europeiske bransjer med felles interesser.

Målet er å klarlegge hvordan informasjon og underholdning vil bli produsert, distribuert og konsumert i de neste 5-10 år.

Forskningen dekker et vidt spekter av saksområder, så som hvilke nye forretningsmodeller som åpner seg i "den konvergerende verden".

Det kikkes også på teknologiske plattformer som er under utvikling og virkninger teknologisk konvergens vil ha på samfunn og kultur - for eksempel tanker om regulering og sensur.

Sony BPE har gjort funnene fra forskningsprogrammet tilgjengelig på nettstedet, og mener det vil bli en viktig kunnskapskilde for alle som er interessert i denne typen konvergerende teknologisk virksomhet.

- Teknologisk konvergens tvinger selskapene innenfor kringkasting, IT og telekom til å revurdere måten de driver business på," sier Miles
Flint, president i Sony BPE.

- Som forskningsresultatene viser er det en utstrakt grad av bekymring og forvirring blant bedriftslederne, når det gjelder gyldigheten av de nye forretningsmodellene, de nye formene for konkurranse og deres virkning på europeisk kultur og samfunnsformer. AnycastWorld.com vil være både en kunnskapskilde og et diskusjonsforum for å finne svarene på noen av disse spørsmålene, sier han.

Nettstedet skal mellom annet tilby 'virtuell rundebordskonferanse' basert på videokommunikasjon hvor deltakere fra selskaper som IBM, Nokia, Digital Island og Microsoft utveksler tanker, meninger og råd

I tillegg skal de publisere artikler av gjesteskribenter på høyt ekspertnivå, samt analyser av forskningsresultatene - i tillegg til avstemminger og lenkesamling.

Pressemeldingen tilbyr også en definisjon av det populære uttrykket 'konvergens':

"Konvergens beskriver at noe som opprinnelig er forskjellig utvikler seg i samme retning; f.eks. når dyr av ulike arter som lever under

samme forhold utvikler lik kroppsform (hai og delfin). I denne artikkelen betegner konvergens den sammensmeltningen som på grunn av digitaliseringen foregår mellom lyd- og bildemedier, datamaskiner, telefon osv." står det der.

Til toppen