Sort bunnlinje i NetCom

Kundene ringer mer og de blir flere. NetCom er på plussiden og forventer ytterligere resultatforbedring. - Vi forventer å være nummer to i det norske telekommarkedet i uoverskuelig framtid, sier en fornøyd toppsjef i NetCom, Gert Munthe.

Et ord som "vellykket" gikk igjen i det presentasjonsmaterialet som NetCom la fram for analytikere og presse mandag formiddag. Ordet falt nok lett i NetComs hovedkontor i Nydalen, ettersom markedet fikk hva de hadde ventet på.

Overskuddet i NetCom er lite, kanskje for lite etter hva markedet forventet, men for administrerende direktør i NetCom, Gert Munthe, var det viktigste at de faktisk var et overskudd. Han har det siste året gjentatte ganger lovet overskudd på driften "i løpet av året". Også 1997-regnskapet vil slite med røde tall i budsjettene, men så er det slutt, fortalte Munthe.

Resultatforbedringen fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år er på 140 millioner kroner. Omsetningen har økt med vel 200 millioner kroner fra 279 milioner kroner i tredje kvartal i fjor til 483 millioner i samme kvartal i år.

Men viktigst for NetCom er det at kundene ringer mer enn før og at selskapet skaffer seg flere kunder enn de som forlater bedriften. Nettotilgangen på kundesiden var i tredje kvartal på 33.825, slik at selskapet nå sitter med total kundemasse på 373.000.

Så langt i år har selskapet fått vel 90.000 nye kunder. I tredje kvartal tjente selskapet i snitt 401 kroner per kunde, opp med 26 kroner fra andre kvartal og opp 76 kroner fra tilsvarende kvartal i fjor. Antall ringeminutter ligger i september på 141 minutter, som er en liten nedgang fra i sommer, men betydelig over de 96 minuttene kundene ringte for i september i fjor.

- Det viktigste er at vi tjener mer på de kundene vi har, fremfor å få nye kunder, sa Munthe. Han karakteriserte sommerkampanje i år som viktig, men ikke avgjørende for selskapet.

NetCom investerte i tredje kvartal 110 millioner kroner i markedet, i form av markedsføring og provisjoner, Dette er 40 millioner ned, og skal reduseres ytterligere, lovte Munthe. Han var ikke fornøyd med at kundeavgangen hadde steget siden andre kvartal, selv om dette var marginalt.

Den høye veksten i salget av nye mobiltelefoner og abonnement både hos NetCom og konkurrenten Telenor Mobil har gjort at mobilpenetrasjonen i Norge nå har økt fra 28,5 ved årsskiftet til 35,3 prosent i slutten av september.

NetCom har også opplevd stor etterspørsel etter sine nye tilleggstjenester, som SMS-meldinger og NetComKontant.

NetCom konsern - resultatregnskap (i 1000 kr.)

POSTER 1/7-30/9 '97 1/7 '96-30/9 '96 1/1-30/9 '97 1/1 '97-30/9 '96 Året '96
Driftsinnt. 483295 279299 1206326 721842 989229
Nettverks-,

salgs, og

adm.kost.

313244 256548 889530 594947 1032653
Lønn/sos.kostn. 47242 48225 129893 123378 162811
Tap på fordringer 7796 16103 23961 34127 47416
Ord. avskrivninger 59541 45453 169264 125273 172647
Driftsres. 55472 -87030 -6323 -155883 -426298
Finansinnt/kost. 34839 31271 130717 117003 150707
Res. før sk. 20633 -118301 -137039 -272886 -577006
Skattekost. 0 0 0 0 344
Minoritetsint. 0 157 0 7 7
Resultat 20633 -118476 -137476 -272893 -577357
Res. per aksje 0,44
Utvannet res. per aksje. 0,44

Kilde: NetCom ASA

Til toppen