Spår IT-krise om tre år

Det trengs trolig en halv million nye IT-folk for å dekke Europas databehov de nærmeste årene, tror rekrutteringskonsulent Per Kjøle. Flere rapporter tegner fanden på dataskjermen - og en av grunnene er manglende IT-politikk.

Det trengs trolig en halv million nye IT-folk for å dekke Europas databehov de nærmeste årene, og eksperter tror ikke at terror og nedgangstider vil tette kompetansehullet.

- Etterspørselen etter IT-kompetanse kommer til å øke dramatisk i årene fremover, fordi næringslivet og det offentlige møter stadig større krav til effektivisering, sier bedriftsrådgiver Per Kjøl i rekrutteringsselskapet Total Consult til det oppdragfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

En rapport fra analysebyrået IDC spår kompetansekrise i Europa. Allerede i dag mangler europeiske bedrifter 200.000 IT-eksperter. Innen 2004 vil tallet trolig øke til over en halv million. Denne rapporten ble publisert før terrorangrepene i USA i september. I dag er byrået mer forsiktig, men fastholder likevel at 2002 blir et vekstår for IT-investeringer skriver Newswire.

Utdanningskonsulent Trond Smistad i IKT-Norge mener det fremdeles er vanskelig å si hvilken betydning terrorangrepene vil få på lang sikt.

- På kort sikt har det medført redusert virksomhet i samfunnet, noe som også reduserer IT-behovet. Hvis turbulensen fører til at et stort konsern går dukken, vil det plutselig være mange titusener færre datamaskiner i bruk i Norge, sier han.

Smistad mener at oljerike Norge ikke påvirkes av økonomiske svingninger i like stor grad som Europa og resten av verden, og derfor ikke vil oppleve redusert behov for IT som følge av øknonomiske nedgangstider.

- I dag ser vi at næringen praktisk talt har sluttet å avertere etter IT-folk i avisen. Markedet er rett og slett støvsugd, sier Smistad. I stedet søker stadig flere gjennom rekrutteringsbyråer.

It-sløsing

Per Kjøl mener mye av problemet skyldes feil bruk av bedriftenes IT-ressurser.

- Arbeidstakere flest er helt avhengige av oppegående og stabile IT-systemer. Derfor brukes dyrbar spisskompetanse til enkle oppgaver som datadrifting, brukerstøtte og brannslukking, sier han.

Kjøl mener at brukerne må bli mer datakyndige og selvhjulpne, slik at bedriftens IT-ressurser kan brukes på utvikling og annet verdiskapende arbeid.

Ifølge en undersøkelse fra det amerikanske konsulentselskaper RHI Consulting, er etterspørselen størst etter nettverksoperatører. Behovet er også stort innen nettutvikling, brukerstøtte, datastyring og applikasjonsutvikling.

Norsk feilstrategi

Trond Smistad mener at Norge og EU-landene ikke har tatt signalene fra IT-bransjen alvorlig, men i stedet sett på den økte etterspørselen etter IT-personell som en mulighet til å få ned nasjonal arbeidsledighet.

- I USA har man i flere år sett på den økende etterspørselen etter IT-arbeidere som en alvorlig trussel for videre vekst. Derfor har nå Nord-Amerika lykkes i å trekke til seg svært mange IT-hoder fra andre land, sier Smistad.

Likevel ser det langt fra rosenrødt ut i USA. En amerikansk studie fra bransjeorganisasjonen Computing Technology Industry Associaton viser at hver trettende IT-stilling i USA står ledig. Dette til tross for nedgangstider, dotcom-død og høyeste arbeidsledighet på fire år. Behovet for IT-personell er tredoblet siden.

Til toppen