Spår stor vekst for nettbanker

Cap Gemini Ernst & Young spår enorm vekst i antall kunder for nettbankene. Og Europa ligger et hestehode foran USA.

I en fersk rapport som det anerkjente konslulentselskapet Cap Gemini Ernst & Young har laget, går det frem at online-banking i Europa vil vokse til 25 prosent av alle transaksjoner i 2003. I USA er tallet bare 12 prosent. I dag skjer omtrent fire prosent av alle transaksjoner i Europa gjennom Internett, mens det i USA er på tre prosent.

Tallene er basert på en spørreundersøkelse som Cap Gemini sendte til et bredt utvalg av banker i Europa og USA. Undersøkelsen skjer årlig og er basert på både intervjuer og spørreskjema i et bredt utvalg på 125 banker i over 20 land. Fokus er særlig lagt på e-commerce og kundebahandling, og hva banken selv mener om fremtiden innen næringen.

Forfatteren av rapporten, Jonathan Charley, sier at mens tallene fra bankene er forholdsvis optimistiske, tror han at Europa vil ligge et hestehode foran USA, blant annet på grunn av høyere Internett-penetrasjon i Norden. Særlig Sverige ligger langt fremme, sier han.

Selv om rapporten slår fast at antall transaksjoner gjennom filialnettet også vil vokse fremover, er veksten betydelig mindre. Andelen som går gjennom filialer vil falle fra 44 til 28 prosent, men antall transaksjoner vil sannsynligvis vokse, da antall transaksjoner per kunde er betydelig høyere på Internett enn gjennom filialene.

- Selv om antall transaksjoner forventes å falle gjennom "bricks and mortar"-kanalen, viser vår undersøkelse at antall transaksjoner gjennom filialer vil være fire prosent høyere enn gjennom Internett i 2003, sier Charley.

En annen distribusjonskanal, mobilt Internett, er ventet å vokse signifikant i Europa, men med en betydelig mindre vekst i USA. Antall transaksjoner gjennom denne kanalen er i dag på et meget lavt nivå, men Cap Gemini forventer at bedre tilgang til WAP vil endre dette. Rapporten forventer at mobiltelefon-penetrasjonen i 2003 vil ligge på 80 prosent i alle EU-land innen 2003. Det tilsvarende tallet for USA er på 60 prosent.

Les også de andre nettbank-sakene:


Småsparerne tar makten
Spår stor vekst for nettbanker
Spis eller bli spist
Innovasjon og Internett gir store aksjonærverdier
Nettbanken, hvem er det ?
Flere bruker nettbanker
ACTA ensom norsk svale i utlandet
Norske nettbanker satser helst i Norge

Til toppen