Sparer penger på internettstyrte el-biler

Drammen kommune sparer kroner på el-biler, mobilteknologi og Internett-administrasjon av bildelingsprosjektet.

Drammen kommune sparer kroner på el-biler, mobilteknologi og Internett-administrasjon av bildelingsprosjektet.

- Drammens fire internettstyrte el-biler har raskt blitt en suksess, både økonomisk og miljømessig. Utslippene fra bilene er fraværende, og med den tilgjengeligheten vi har etablert nå, er bilene et alternativ til vanlige bensinbiler, sier prosjektleder i Drammen kommune Tom Hedalen.

Nøkkelen til suksessen ligger i et teknologisk styringssystem basert på internett og GMS-kommunikasjon med bilene.

Drammen har tatt i bruk et komplett elektronisk styringssystem for bilparken. Løsningen er levert av det svenske selskapet DriveIT Systems AB i samarbeid med Telenor Mobil og gir mulighet for booking av bilene på Internett, telefon eller fra terminaler i bilen.

Cirka femti registrerte brukere i Drammen kommune er utstyrt med hvert sitt smartkort og pinkode som gir dem tilgang til bilene.

Systemet fører automatisk logg over brukere, tid og kilometer, slik at kostnadene kan fordeles på tjenestesteder. Tilsvarende systemer er i bruk i bildelingssystemer i flere europeiske byer. I Norge er imidlertid Drammen først ute, og har integrert tiltaket i sin miljøsatsing, også kalt BLID-prosjektet, skriver kommunen i en pressemelding.

Drammen mener også de var først i Norge med et tilbud om kommunalt tilskudd til kjøp av el-bil. 13 firmaer og privatpersoner har så langt fått inntil

25.000 kroner hver i støtte til anskaffelse av el-bil. Andelen nyregistrerte elbiler i Drammen ligger med dette tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet i år 2001.

- Det elektroniske reservasjonssystemet har raskt blitt en suksess internt i kommunen. Fra å ha et par elektriske biler med lav utnyttelse, har vi nå klart å gjøre el-bilene lett tilgjengelig og godt utnyttet. Allerede etter et par måneders drift ser vi klare resultater. Med den bruken vi har i dag er dette både god miljøpolitikk og økonomi, forteller Hedalen, som planlegger allerede å utvide prosjektet til å omfatte bedrifter i Drammen sentrum. Ved å stimulere økt bruk av elbilene forventer Drammen kommune å doble utnyttelsen av bilene og dermed redusert kostnad per kjørte kilometer.

Til toppen