Sparte 15 av 30 årsverk med e-business

Computer Resources International (CRI) la om sin e-handelsløsning, droppet alt lagerhold, og kvittet seg med halve staben. Nå er det bare selgere igjen i selskapet.

Det var divisjonsdirektør for Thrane Information Systems, Asle Sjørbotten, som fortalte dette under et seminar i regi av TJ Group AS tirsdag.

Computer Resources International AS, eller CRI, fremholdes av sine eiere i Thrane Informations Systems som et stjerneeksempel på en vellykket tilpasning av forretningsmodellene til å utnytte Internett som salgsverktøy.

Om CRI
Computer Resources International har 10.000 handlende kunder. De behandlet 29.000 ordrer i 1999. De har 40.000 kontaktpersoner, og utgir 6 kataloger for pc og 5 for Mac pr. år. Selskapet holder til på Frysja i Oslo, men leverer over hele landet.
Selskapet var blant de første leverandørene i Norge som startet salg av utstyr og programvare ved hjelp av web. CRI er 15 år, og bygde opp sin virksomhet basert på katalogsalg. Fremdeles sender CRI ut titusenvis av kataloger seks ganger i året for PC-folket og fem ganger i året for Mac-folket.

- Katalogen er og blir motoren i virksomheten, understreker han. - Web'en selger ikke seg selv.

Katalogen, og ikke minst den høye frekvensen på utgivelse av den, er en av flere kritiske suksessfaktorer for CRI. Andre faktorer selskapet har definert som viktige er god pris, trygghet, rask levering, tilgjengelighet på varer og vareinformasjon, service og salgstempo.

- Ved inngangen til 2000 så vi at suksessfaktorene ble stadig vanskeligere å oppnå, blant annet på grunn av at web-shop'en var utdatert, vi hadde for mange leverandører og produkter, og en stadig mer logistikkfokusert organisasjon. De interne kostnadene relatert til lagerhold, pakking og forsendelse var for høye.

Vi opprettet derfor prosjektet "fra business til e-business" i samarbeid med blant andre PricewaterhouseCoopers. Målet var høyere omsetning, reduserte interne kostnader, en mer salgsfokusert organisasjon med ressurser til å ta seg av og følge opp kunder. Løsningen er en helhet hvor teknologien kun er en av ingrediensene - prosesser og informasjonsflyt internt er vel så mye fokusert.

Web-shopen var på plass i første fase den 19. juni i år, og en totalløsning var på plass 13. juli.

Før ble all informasjon registrert tre ganger - fire hvis du regner med leverandøren vår. Nå går alt rett inn i Visma Business. Derfra sendes ordrene videre til leverandørens systemer.

- Har vi så nådd målene våre?, fortsetter Sjørbotten. - Hva gjelder omsetning er det for tidlig å si - vi har ikke sett noen forskjell i løpet av de to første månedene, men regner med at det kommer. Vi fikk definitivt redusert våre interne kostnader. Det var 30 ansatte hvorav nesten halvparten jobbet med backoffice og lager - nå er vi 16. Fikk vi et sterkere salgsfokus? Ja!

Sjørbottens råd: Ta deg tid til å definere hva du vil oppnå. Bruk penger på prosjektledelse, og tid og penger på intern opplæring. Selg web-shopen - den er i første rekke en forenkling av ordre- og varestrømmen - den selger IKKE seg selv.

Til toppen