Spilte for nesten 5.000 kroner hver

Ola Nordmann brukte flere tusen kroner på norske pengespill i fjor, men oversikten tar ikke med nettgambling.

Brutto omsetning på norske pengespill var rundt 22,4 milliarder kroner, noe som vil si at norske husstander brukte 3,32 prosent av disponibel inntekt på pengespill i fjor.

De heldige vinnerne fikk imidlertid 13,9 milliarder kroner tilbake fra spillene, så nettogevinsten for spillselskapene ble dermed 8,5 milliarder.

Statistikken for 2001 er den første komplette oversikten over alle spill og lotterier i Norge, men omfatter ikke innsatsen norske spillere har brukt på utenlandske pengespill, for eksempel over Internett.

- Lotteritilsynet håper å kunne komme med oversikt og estimat for denne delen av pengespillmarkedet i statistikken for 2002 som ventelig vil være klar tidlig på høsten 2003, skriver tilsynet i en pressemelding.

Til toppen