Splitter ikke opp ErgoGroup

Det foreligger ingen planer om å splitte opp ErgoGroup, sier nybakt toppsjef Terje Mjøs. Her er ErgoGroups nye strategi:

Det foreligger ingen planer om å splitte opp ErgoGroup, sier nybakt toppsjef Terje Mjøs. Her er ErgoGroups nye strategi:

Analysebyrået IDC skrev i en rapport for to uker siden at Posten Norge vil ha mye å hente på å splitte opp ErgoGroup, og fusjonere inn de viktigste delene i Posten for så å selge resten. Dette avvises nå av den nybakte ErgoGroup-sjefen Terje Mjøs.

– IDCs spekulasjoner om at det er interesse for å splitte opp og selge deler av ErgoGroup er ikke i våre planer, sier Mjøs til digi.no.

Noe av bakgrunnen for IDCs analyse var at ErgoGroup vil møte sterkere konkurranse når Posten setter ut flere kontrakter på anbud. Posten har fått sterk kritikk for å gi de fleste kontraktene til datterselskapet ErgoGroup. Det har ført til et økende press for at Posten må følge det offentliges anbudsregler.

I alt har Posten tidligere gitt datterselskapet 47 kontrakter til en verdi av en milliard kroner. Alle disse avtalene er allerede – eller skal – ut på anbud. Sterkere konkurranse vil bety at Posten-andelen av omsetningen i ErgoGroup vil gå ned, forteller Ergo-sjefen.

– Andelen av vår omsetning fra Posten vil gå ned. Posten vil anbudsutsette alle sine kontrakter. Vi vil vinne en del av dem, men det er ønsketenkning å vinne alt, sier Mjøs til digi.no.

Sterkere konkurranse på Posten-kontraktene har ført til at ErgoGroup nå satser på en ny strategi. Selskapet vil satse bredere i markedet, men samtidig spesialisere seg innen tre områder: Drift/outsourcing, IT-logistikk/ERP og elektroniske tjenester.

Det siste året har over 600 årsverk gått ut av ErgoGroup, hvorav det meste gjennom salg av selskaper, deriblant Ergo Bluegarden og ErgoEnet. Selskapet teller nå rundt 1500 ansatte. Det er ikke umiddelbare planer om ytterligere reduksjon i antall ansatte, forteller Mjøs.

– Vi har ingen umiddelbare planer om dette. Vi vil hele tiden justere oss ut fra markedstrender og hvordan vi lykkes i markedet, sier Mjøs.

Her er ErgoGroups nye strategi:

1: Drift/outsourcing: ErgoGroup er nest største aktør i Norge på tjenesteutsetting målt i omsetning etter EDB Business Partner. Tjenesteutsettingsmarkedet er i sterk vekst. Målet er å vokse minst i takt med markedet, ifølge Mjøs. ErgoGroup vil ikke minst å styrke markedsposisjonen for små- og mellomstore bedrifter, hvor selskapet allerede er godt posisjonert.

2: IT-logistikk/ERP: Et av ErgoGroups satsingsområder er ERP innen IT-logistikk. ErgoGroup har knyttet til seg partnere, ERP-selskapene IFS og Oracle. Målet er å få en ledende posisjon i Norge innen dette feltet, ifølge Mjøs.

3: Elektroniske tjenester: Målet er å få en ledende posisjon innen meldingsformidling, informasjonsdatabaser, sikkerhetsløsninger (elektronisk ID), og såkalte hybride løsninger.

    Les også:

Til toppen