Sporing av slakt er trumfkort hos Lawson

Sporing av slakt er trumfkort hos Lawson

Lawson Norges løsning for sporing av slakt er et globalt trumfkort, ifølge Einar Broch.

I mai i fjor fullførte ERP-leverandørene Intentia og Lawson en fusjon de var blitt enige om i juni året før. Begge er trygt forankret i kundebaser preget av IBM-teknologi, både WebSphere og Series i (tidligere AS400 og iSeries), samtidig som den geografiske fordelingen var klar: Intentias kunder var stort sett i Europa, Lawson i Nord-Amerika. Fusjonen tok navnet Lawson, og det norske selskapet ble døpt om til Lawson Norge.

Det fusjonerte selskapet fikk en årsomsetning rundt 750 millioner dollar, og 4000 kunder fordelt på 40 land. 45 prosent av omsetningen er fra Europa, og 45 prosent er fra Nord-Amerika. Produktene fra hvert opphav skulle videreføres, og benevningen er grei: Intentia-familien heter M3, gamle Lawson heter S3.

– Det er lite overlapping mellom disse produktene, sier administrerende direktør i Lawson Norge, Einar Broch, til digi.no. – M3 gjelder løsninger hovedsakelig rettet mot markeder som produksjon, varehandel, distribusjon og logistikk, mens S3 er løsninger for helse, offentlig sektor, detaljhandel, personal, utdanning og bank og forsikring. Derfor ser vi et betydelig potensial for vekst i Norge med S3-løsningene.

Globalt sett er Lawson på tredje plass på listen over ERP-spesialister, langt etter ledende SAP og Oracle.

– Vårt fokus er på de mellomstore bedriftene, ikke de globale. Det er få igjen i denne nisjen. Selv om aktører som Sage og Epicor, og kanskje særlig Microsoft, er i ferd med å vokse oppover, har vi klare fordeler. Blant annet er vi godt kjent med bedriftskulturen i midtsegmentet.

Lawson-kundene i Norge er en liste med kjente bedrifter, som Tine, Diplom Is, Elkem, Jernia, Kavli, SAS Braathens og så videre.

– Vi er spesielt sterke innen logistikk mot grossister og retail, og mot anleggsintensive virksomheter. Områdene som S3 gir oss mulighetene til å satse på, er finans, helse og det offentlige.

Broch går målrettet til verks.

– Vi har identifisert 2640 bedrifter i vårt marked. 160 av dem har vi allerede. Vi har sett oss ut 780 som passer best, og av disse har vi plukket ut 200 som er ekstra interessante. Poenget for oss er å velge de riktige blant nye kunder. Markedet er veldig opphetet i dag, og vi må unngå å si ja til flere forespørsler enn vi kan takle i dag. Vi har ennå ikke greid å bygge ut partnerapparatet i tilstrekkelig grad.

Brochs vekstmodell krever mellom fem og ti nye kunder i året. Han mener han ligger godt an til å fylle målet, blant annet med et slag «midt i SAP-land».

– ERP-markedet i Norge er svært hett. Det er et hundretalls leverandører, og mange er veldig små. Kundene er generelt sett opptatt av å gå over på åpne standarder, særlig bedrifter med løsninger eldre enn ti år.

Broch har et mål på lojaliteten til eksisterende kunder.

– På slutten av 1990-tallet innså Intentia-ledelsen viktigheten av å flytte applikasjonene over på Java. Denne Java-plattformen har vært på markedet et par år, og vi har et program for å konvertere eksisterende kunder. Hittil har halvparten av våre norske kunder gjort det: Det er et trygt signal om at de vil være med oss videre.

Lawson Norge teller 130 årsverk, fordelt på 80 i Oslo, 40 i Sandnes og 10 i Bergen. Partnerarbeidet går blant annet ut på å uke tilgangen på kompetanse.

– To viktige partnere, Merit Consulting og Capesso, utvider arbeidsstokken vår i praksis med 70 til 80 folk.

Det satses på kompetansesentre rettet mot bestemte markeder.

– Vi har et retail kompetansesenter i Oslo. I Sandnes har Lawson en global «Livestock Competence Center». Det dreier seg om løsninger for hele rekken fra oppdrett av dyr, fisk og fugl, videre til slakt og prosessering, og helt ut til disken i forretningene. En viktig kunde her, er Prior.

Denne løsningen gjør det blant annet mulig for en forbruker å spore en bestemt kjøttpakke tilbake til dyret som ble slaktet.

– Vi har mye samarbeid med Mattilsynet, og vi har implementert og satt i drift sporing hos kunder. Vil tilbyr en egen sporingsmodul: Denne er også blitt en eksportartikkel.

Et tilsvarende sporingssystem er tilpasset løsninger for forsyninger til oljesektoren.

– Her har Lawson Norge et samarbeid med Lawson UK om løsninger for «Oil Field Services», beregnet på de mange underleverandørene som betjener oljebransjen. Vi har flere av Statoils leverandører som kunder, og vi håper å nå opp til giganten selv.

Satsingen på avgrensede markeder kommer kundene til gode i form av lavere kostnader per bruker enn konkurrentene Oracle og SAP, mener Broch.

– Det går fram av en kjent undersøkelse som Aberdeen Group gjennomførte i fjor, om ERP-systemer og total utgifter, eller TCO. Våre systemer har færre brukere per installasjon enn både Oracle og SAP, men også klart lavere kostnader per bruker: 4044 dollar for Lawson, mot 4816 dollar for Oracle og 5995 for SAP. Undersøkelsen viste at Lawson-kundene samtidig er dem som bruker både flest moduler i ERP-løsningen, og dem som bruker modulene mest intensivt. Det er måten vi integrerer moduler på som gjør at vi er mest effektive.

Broch tror matvaresikkerhet, særlig kravet til sporbarhet, er en viktig trend som vil bidra til vekst for Lawson Norge i 2007.

Han viser også til økte krav til beslutningsstøtte som begunstigende faktor for Lawson. Han presiserer at i tillegg til den tradisjonelle tilknytningen til IBM-maskinene Series i, kan alle løsningene også kjøres på Sun og på Windows.

    Les også:

Til toppen