Spray i fusjon med IT-selskap

Internettbyrået Spray har fusjonert med det kjente amerikanske Internett-selskapet Razorfish. De to selskapene har allerede hatt et samarbeid som nå blir formalisert.

Ifølge Dagens Industri har ryktene om en fusjon versert lenge. Fredag 7. august informerte ledelsen i selskapene Spray og Razorfish om fusjonen, som også er et ledd i å bli børsnotert. Den fremste konkurrenten, Icon, vil da få forsterket konkurranse.

Det svenske internettbyrået Spray har rundt 200 ansatte og kontorer i Stockholm, Helsingfors, Oslo og Hamburg. I Norge heter avdelingen Spray GK.

Amerikanske Razorfish kaller seg selv et 'strategisk, digitalt kommunikasjonsselskap' og har kontorer i New York, San Francisco, Los Angeles og London. Det amerikanske selskapet er omtrent like stort som Spray med hensyn til ansatte og omsetning, skriver Dagens Industri.

Styreformann i det nye selskapet blir Per Bystedt som i dag er administrerende direktør i Spray.

Razorfish er en del av det børsnoterte Omnicom-konsernets nettverk, hvor også to svenske reklamebyråer er tilknyttet.

Til toppen