St. Olavs orden til Nygaard og Dahl

Datapionérene Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl er utnevnt til kommandører av St. Olavs orden, for sine bidrag til utviklingen av datateknologi i Norge.

Under en høytidelighet ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo ble professorene Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard utnevnt til kommandører av St.Olavs orden for sitt bidrag til utviklingen av datateknologien i Norge, ifølge en pressemelding.

Utmerkelsen er knyttet til deres arbeid med objektorientert programmering, spesielt utviklingen av programmeringsspråket "SIMULA", noe de også tidligere i sommer mottok en pris for.
Les mer:
Pris til Nygaard og DahlBli med Kristen Nygaard på restaurant - lær objektorientering
Nygaard fikk patent på objektorientering
Nygaard-dommen kan få store internasjonale konsekvenser

Da SIMULA kom på slutten av 60-tallet var dette en helt ny måte å programmere datamaskiner på. De viktigste dataspråkene i dag, slik som

Java, bygger på de oppdagelsene som ble gjort under utviklingen av SIMULA.

Objektorientert tankegang er også basisteknologi i dagens PC, for eksempel ved at grensesnittet er organisert i vinduer. Når vi i dag klipper, limer, kopierer
og lagrer i vår daglige bruk av datamaskinen, står vi i stor gjeld til Dahl og Nygaard, står det i pressemeldingen fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

SIMULA-språket ble utviklet mens begge arbeidet på Norsk Regnesentral. Senere ble de professorer ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo, hvor særlig Ole-Johan Dahl i 70-årene bygget opp en komplett universitetsutdanning i databehandling.

Til toppen