Stabile minnepriser kan berge Hynix fra Micron

Stabile minnepriser kan hindre Microns varslede overtakelse av Hynix' minnebrikkeproduksjon. Koreanske myndigheter søker i stedet en nasjonal løsning.

For halvannet år siden sto Hynix Semiconductor - tidligere Hyundai - alene for fire prosent av Sør-Koreas bruttonasjonalprodukt, og rivalen Samsung hadde en enda større andel av landets produksjon av minnebrikker. Da markedet brøt fullstendig sammen i fjor høst, satt Hynix igjen med anslagsvis fem milliarder dollar i gjeld, og innledet forhandlinger med amerikanske Micron med sikte på å selge unna hele minnibrikkeproduksjonen. For to måneder siden ble det meldt at det bare var spørsmål om dager før den historiske avtalen var på plass.


Så begynte prisene å stige igjen, og forhandlingene trakk i langdrag. Den siste utviklingen skal være at Hynix har avvist et revidert tilbud fra Micron. Uoffisielle kilder hos Hynix betegner nå, ifølge koreansk presse, Microns interesse som laber, mens kilder i den koreanske regjeringen antyder en mulig avtale mellom Hynix og Samsung.

Ifølge Korea Times diskuterer myndighetene og Hynix hvorvidt noe av gjelden kan avskrives i forkant av en løsning der Samsung overtar Hynix' minnebrikkeproduksjon. Dette kan appellere til kreditorene fordi det kan sikre lønnsomheten i Hynix' øvrige halvlederproduksjon. Det kan appellere til Samsung som da befester sin stilling ytterligere på verdensmarkedet. Og det kan appellere til Sør-Koreas nasjonalfølelse å styrke sitt fyrtårn Samsung framfor å selge unna viktige produksjonsanlegg til en konkurrent fra USA.

Til toppen