Stadig flere sier nei til HP/Compaq

Nok en stor Hewlett-Packard-aksjonær sier nei til Carly Fiorinas plan om fusjon med Compaq.

HP-sjef Carly Fiorina må registrere at nok en betydelig aksjonær i hennes selskap vender tommelen ned for planene om å overta Compaq Computer Corporation.

Ifølge Wall Street Journal har også investeringsselskapet Brandes Investment Partners LP nå sagt at de vil stemme mot selskapssammenslåingen. Brandes eier omtrent 1,3 prosent av aksjene i Hewlett-Packard Company, og er med det den 12. største institusjonelle eieren i selskapet.

Dermed er fusjonsmotstanden blant HPs aksjonærer vokst til nesten 20 prosent, hvorav Hewlett- og Packard-familiene alene representerer 18 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

Verdien på oppkjøpet av Compaq er vurdert til 21,7 milliarder dollar.

Brandes vurderer HP/Compaq-avtalen som "gutsy" og "modig", men at risikoen er altfor høy, ikke minst er kulturforskjellene mellom fusjonspartnerne svært store, sies det. HP-aksjonæren uttaler derfor at Hewlett-Packard fortsatt må være et selvstendig selskap som nå bør sette alle kluter til for "å fokusere og gjennomføre" det som er selskapets kjernevirksomhet. I det ligger det blant annet en vurdering om å selge ut printer- og imaging-virksomheten, en plan som først ble skissert av Hewlett-arvingen Walter.

Det knytter seg nå stor spenning til hvordan Institutional Shareholder Services (ISS) stiller seg til fusjonen. Ifølge Wall Street Journal vil mange aksjonærer basere sin stemmegivning på hva ISS bestemmer seg for. Flere fond ventes å følge i ISS' fotspor, og enkelte selskaper (som Barclays Global Investors) har allerede inngått avtale med ISS om at sistnevnte skal stemme på deres vegne i fusjonssaken.

ISS' anbefaling ventes å foreligge i løpet av de nærmeste to ukene, skriver Wall Street Journal.

Til toppen