BEDRIFTSTEKNOLOGI

Stadig flere utviklere velger OS X eller Linux

Over 50 000 har svart på omfattende utviklerundersøkelse.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
21. mars 2016 - 07:41

Utviklernettstedet Stack Overflow kom i forrige uke med resultatene fra nettstedets årlige brukerundersøkelse, hvor drøyt 56 000 utviklere i 173 land har svart på en rekke spørsmål om blant annet teknologi og preferanser.

I hvilken grad utvalget er representativt, kan diskuteres. Stack Overflow mener at det finnes rundt 15 millioner profesjonelle utviklere i verden. I undersøkelsen, som kun var tilgjengelig på engelsk, kom omtrent hver fjerde besvarelse fra USA. Bare 362 kom fra Norge, hvor Stack Overflow mener det er nærmere 65 000 profesjonelle utviklere.

Pc-operativsystem

Likevel kan den vise visse trender. Blant annet har OS X for første gang med klar margin gått forbi Linux som primært operativsystem blant utviklerne. Til tross for at Linux-andelen har økt fra 20,5 til 21,7 prosent. 26,2 prosent av utviklerne oppgir at primært utvikler i OS X, 4,7 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor.

Fortsatt benyttes Windows av mer enn halvparten, men spesielt OS X-andelen har vokst betydelig i de fire siste årene.

Windows 7 er fortsatt den mest populære Windows-utgaven blant utviklere, men Windows 10 ligger nå rett bak. Begge er omtrent på samme nivå som Linux.

Ubuntu er helt klart den mest brukte Linux-distribusjonen. Den benyttes av 12,3 prosent av utviklere. Debian, Mint og Fedora benyttes av henholdsvis 1,9, 1,7 og 1,4 prosent.

Teknologi i bruk

55,4 prosent av utviklerne opplyser at JavaScript er blant teknologiene de bruker. På andre plass kommer SQL med 49,1 prosent, foran Java med 36,3 prosent. Andelene er i stor grad som i fjor.

C# brukes av 30,9 prosent. Selv om nedgangen ikke er så stor fra i fjor, så fortsetter den fallende tendensen. I 2013 oppga 44,7 prosent at de benyttet C#, et par prosentpoeng flere enn Java.

PHP har på sin side falt betydelig fra i fjor, fra 29,7 prosent til 25,9 prosent. Samtidig kan Node.js og AngularJS viser til betydelig framgang. Begge brukes nå av drøyt 17 prosent av utviklerne.

Foretrukket teknologi

Men én ting er hva man bruker. En annen ting er hvilke teknologier man setter pris på og ønsker å fortsette å bruke. Hele 79,1 prosent av utviklerne setter tydelig stor pris på programmeringsspråket Rust, mens Swift, F#, Scala og Go kommer på de neste plassene.

I motsatt ende av skalaen kommer Visual Basic dårligst ut, foran WordPress, Matlab, Sharepoint og CoffeeScript.

Teknologiene som flest oppgir at de har lyst til å ta i bruk i framtiden, er henholdsvis Android, Node.js og AngularJS. Teknologiene som derimot vokser raskest, er React, Spark og Swift. Verre er det med CoffeeScript, Haskell og ikke minst Windows Phone, som svært mange nå ser ut til å droppe.

Unge

I undersøkelsen ser man også nærmere på hver utviklerne er. Gjennomsnittsalderen er 29,6 år – bare 12,7 prosent er 40 år eller eldre. Gjennomsnittsalderen høyest i vestlige land. India drar betydelig ned med et gjennomsnitt på 25,5 år. Omtrent halvparten av utviklerne som har svart, har 6 eller flere års erfaring med IT eller programmering, men ikke nødvendigvis som profesjonell erfaring.

Bare 5,8 prosent av de spurte oppga at de er kvinner. Men andre tall som Stack Overflow har innhentet, viser at rundt 12 prosent av dem som besøker nettstedet, er kvinner. Nettstedet tolker dette som at land hvor kvinneandelen blant utviklere er relativt, høy, som Sør-Korea, Kina og India, er underrepresentert i undersøkelsen.

Undersøkelsen tar for seg en rekke andre temaer også, inkludert utdanning, lønnsnivåer, bransjer og utviklingsprogramvare. Detaljene er tilgjengelige her.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.