Stadig optimistiske nettannonsetall fra Media.com

Mediebyrået Media.com Interactive, med Helene Friis i spissen, har tatt en ringerunde til 15 av de største, norske internettselskapene. Konklusjonen er at det kommer til å bli omsatt for optimistiske 400 millioner annonsekroner på Internett i år.

"Etter seks måneder med ras av IT-aksjer, dot.com-død og hysteri kan vi melde at det slettes ikke står så dårlig til med internett som det pressen gjerne vil ha det til. Kanalen har det ganske så bra, og kan vise til at aldri har så mange mennesker benyttet internett, og antall sidevisninger på nettet øker hver måned".

Dette er konklusjonen de interaktive medierådgiverne i Media.com Interactive har dratt etter å ha tatt en ringerunde i august til 15 av de største norske nettstedene og annonsenettverkene. SOL, Nettavisen, Dagbladet.no, TV2.no, DoubleClick, 24/7 Media Norge, og WebAd er blant de selskapene som har vært villige til å gi fra seg tall til Media.com.

Mediebyrået har fått både halvårstall (som er nedjusterte i forhold til de opprinnelige) og prognoser for hele år 2001. Media.com mener at utvalget representerer 80 prosent av det totale markedet, selv om et par av de nevnte nettverkene er lagt ned (24/7 og WebAd) og VG.no ikke har ønsket å oppgi tall.

Mediebyrået gjorde samme øvelsen i januar/februar i år og kom da fram til at det ville bli omsatt for én milliard milliarder i bruttopriser, 650 millioner kroner netto etter rabatter.

De nye tallene er nedjusterte, men fortsatt veldig optimistiske på vegne av nettaktører som lever av reklameinntekter. Nå anslås bruttoverdien til 800 millioner kroner, mens det som faktisk omsettes, det vil si nettoverdien, ligger på 400 millioner for år 2001. Dette innebærer blant annet at rabattene og avslagene i listeprisene har blitt større utover året (per i dag halv pris).

Media.com har ringt 15 salgssjefer og konkluderer med at det allerede er omsatt for 200 millioner kroner netto (400 millioner brutto) på det norske internettmarkedet hittil i år.

Helene Friis i mediebyrået er sikker på at tallene de har kommet fram til er representative og at de for eksempel ikke har fått dobbelt rapportering fra salgsnettverk som selger for noen av nettstedene og nettstedenes egne salgstall.


Bakgrunnen for at mediebyrået har tatt en ny runde er alle omsetningstallene som har versert den siste tiden. Media.com vil oppklare endel misforståelser.

- I de senere dager har det versert diverse omsetningstall i media for nettbranjsen. Brutto og nettotall har blitt brukt om hverandre og skapt forvirring. Noe av denne forvirringen kan skyldes at ACNielsen Reklame-Statistikk opererer med bruttotall og Mediebyråenes Interesseorganisasjon, MiO, leverer netto omsetningstall, mener Helene Friis og anslår at mediebyårene gjennom MiO kun registrerer mellom 20 og 25 prosent av all norsk nettannonsering.

MiO har rapportert første halvår at det kun er omsatt for 44 millioner kroner, noe som har resultert i dystre medieoppslag. Friis mener dette tallet absolutt kan stemme med det bildet nettbransjen selv gir av mediebyråene andel av omsetningen.

Og Media.coms optimisme stopper ikke der. Helene Friis drar dette videre i forhold til andre mediekanaler og mener at økningen for Internett er langt større enn for andre kanaler og at totalomsetningen allerede skal passert mindre kanaler som kino, utendørs, radio og fagpresse.
ACNielsen Reklame-Statistikk har nemlig fortsatt ikke fått opp noen måling av Internett som egen reklamekanal (Se egen sak), men Friis sammenlikner brutto-omsetningen på Internett med de andre mediekanalene Reklame-Statistikk registrerer og mener det dermed blir relevant.


Media.com har på det grunnlaget funnet ut at Internett på bruttotall- og priser fortsetter økningen med 50 prosent inn i år 2001 fra toppåret i fjor. Det er en langt større økning enn i hver av de andre mediekanalene.

Likevel er det et stort spørsmål om hvor mye som egentlig omsettes i priskrigen på reklame som stadig herjer på nettet (og i andre mediekanaler). Media.com anslår at nettstedene i gjennomsnitt halverer prisene sine. digi.no har fra andre kilder at prisdumpingen er mye mer drastisk enn som så, helt ned til 90 prosent avslag.

Til toppen