Stagnasjon kan få dramatiske følger for PC-produsentene

Rådgivningsselskapet Giga Information Group ser ikke for seg økt etterspørsel i PC-markedet neste år og spår en snarlig død for flere PC-produsenter.

Rådgivningsselskapet Giga Information Group har publisert en analyse om hvordan neste års PC-markedet vil bli.

I hovedtrekk forventer ikke Giga noen større endringer, ikke minst fordi det ikke vil dukke opp noen spesielle drivere for å motivere til raskere utskifting av PC-er det neste året. Med mindre noe svært dramatisk skjer, tror ikke Giga at markedet vil ta seg opp før i 2004 eller 2005. Selskapet spår derfor at det er sannsynlig at mange PC-produsenter må stenge dørene og at dette landskapet vil se helt annerledes ut når vi tar fatt på år 2004.

Det betyr ikke at det ikke skjer noe på teknologisiden. Giga forventer en massiv endring i teknologien PC-ene vil være basert på de neste to årene. Blant annet nye prosessorer fra Intel (Banias, Prescott) og AMD (Hammer), kombinert med en ny hovedkortarkitektur (3GIO) og raskere undersystemer (serial ATA, serial video) vil være spennende, men ikke spennende nok til at mange velger å bytte ut relativt nye PC-er med dette.

Heller ikke etterfølgeren til Microsoft Windows XP, foreløpig med kodenavnet 'Longhorn', vil kunne bli noen pådriver neste år, siden den først ventes å bli klar sent i 2004.

Ifølge Giga ser det stadig mer ut til at selskaper forsøker å unngå migrerings- og lisensieringskostnader ved å la utstyret få være i drift for lenger perioder. Målsettingen er åtte år, men Giga har vansker for å se for seg at dette vil skje med utstyr kjøpt før 2005. Men en økning fra tre til fire år i gjennomsnittlig levetid vil i denne perioden ikke være usannsynlig.

Giga mener også at endringene Microsoft har gjort i selskapets programvarelisensordninger klart har ført til at bedrifter nå tenker i baner som ikke nødvendigvis inkluderer Microsoft. Dette vil ifølge Giga bremses av at det ikke finnes andre fornuftige alternativer, men grensen for hva som er fornuftig har blitt senkes betydelig, og Giga forventer at innen visse områder, blant annet innen offentlig forvaltning, vil være uvanlig aggressive når det gjelder å vurdere alternative løsninger i 2003.

Giga mener at Dell vil bli den store vinneren i PC-markedet. Selskapet vil ta store markedsandeler på bekostning av Hewlett-Packard, mens IBM etterhvert ser mer ut til å bli en tjenesteleverandør enn en PC-produsent.

Intel vil ifølge Giga fortsette å skape markedet for Intels konkurrenter, men selskapet fokuserer nå på nytt og viser litt bedring. AMD ventes enten å fusjonere med eller få et tett samarbeid med Transmeta innen slutten av 2003 for å skape et mer fristende alternativ til Intels tilbud.

Apple ventes av Giga å bli drevet ut av alle segmenter unntatt konsumentmarkedet. Bedrifter forsøker nå å standardisere maskinvareplattformen og ser stadig mer på Linux som en bedre, alternativ plattform, samtidig som UNIX ikke er noe de ønsker skal gjenoppstå i PC-ene. Mangelen på kontrollprogramvare, tap av nøkkelleverandører og et forventet fall i markedsandel til under to prosent i 2003 gjør at denne plattformen taper seg. Giga forventer at Apples stadige tekniske ulempe i forhold til Intel vil føre til at Apple må ta i bruk x86-teknologien mot slutten av 2003.

Til toppen